Mass media şi noile tehnologii

Specializarea Jurnalism, anul II, Semestrul 2

Cursul îşi propune să explice schimbările ce se petrec în lumea jurnalismului datorită progresului continuu al tehnologiilor de informare, să dea posibilitatea viitorilor jurnalişti să cunoască şi să înţeleagă noile oportunităţi care  li se oferă. De asemenea, are ca scop însuşirea de către studenţi a unor aspecte practice în utilizarea acestor noi tehnologii. În plus, înţelegerea influenţelor pe care noile tehnologii le au asupra vieţii sociale şi culturale va ajuta studenţii să capete o imagine globală despre societatea informaţională actuală şi să se pregătească pentru integrarea în sistemul de presă contemporan.

Seminarul dorește să ofere studenților cunoștințe despre modul cum sunt folosite aceste noi tehnologii în domeniul jurnalistic, care le sunt aplicațiile și ce avantaje sau dezavantaje creează în mediul profesional. La finalul seminarului studenții ar trebui să știe cum să utilizeze la nivel de bază fiecare dintre tehnologiile studiate.