Admitere Doctorat

Rezultate admitere - septembrie 2023

Urmare Ședinței C.S.U.D. din data de 22 septembrie 2023 rezultatele finale validate ale sesiunii de admitere la doctorat din lunile iulie-septembrie 2023 sunt:

Rezultate admitere Școala Doctorală de Științele Comunicării – septembrie 2023

Calendarul admiterii - sesiunea septembrie 2023

Înscrierea candidaților: 1-17 septembrie 2023

Colocviul de admitere: 21 septembrie 2023

Data limită de afișare a rezultatelor: 25 septembrie 2023

Taxa de înscriere: 300 RON

Pentru anul universitar 2023-2024 au fost repartizate SDSC:
– 5 locuri la buget cu bursă
– 5 locuri buget fără bursă
– 15 locuri cu taxă.

Taxe de școlarizare - anul universitar 2023-2024

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de doctorat – 7900 lei. Indexarea taxelor de școlarizare s-a efectuat în acord cu Decizia nr. 241/24.02.2022 a CA prin care Consiliul de Administrație a decis începând din anul 2022 indexarea anuală a taxelor de școlarizare în acord cu rata anuală a inflației comunicată de INS pentru anul anterior și prin votul CF din 22-23.03.2024. Taxele de studii vor fi supuse votului Senatului Universității.

Contact

Școala Doctorală – sala 620 – Complex „Leu”, corp A

Andreea MEȘTERU
andreea.mesteru@fjsc.ro

Program de lucru:
Luni – Miercuri: 10.00 – 13.00
Joi: 14.00 – 16.00

Acte înscriere doctorat 2023

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat (limba română)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE Admitere EU bilingvă 2023

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE NON-UE DOCTORAT 2023

Arii tematice și conducători de doctorat

Metodologia Universității din București pentru admiterea la studiile de doctorat -2023

Metodologia de admitere a Școlii Doctorale de Științele Comunicării- 2023

Resurse bibliografice admitere 2023

Tipuri de certificate de competență lingvistică acceptate

Cuantum taxe admitere Doctorat 2023 – aprobat Senatul UB

De ce să te înscrii la noi

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării are toate programele autorizate sau acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi oferă programe la nivel licenţă, masterat şi doctorat în jurnalism, comunicare şi relaţii publice, publicitate şi ştiinţe ale comunicării.

Toate diplomele şi atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial; majoritatea absolvenților se integrează profesional în instituțiile mass-media din România şi din străinătate, agenții de publicitate şi de relații publice, departamente de comunicare.