Despre noi

FJSC

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universității din București este prima facultate de jurnalism înființată după 1989, prin Hotărârea de Guvern nr. 55 din 19.01.1990, fiind recunoscută pe plan naţional şi internaţional drept un spaţiu al formării profesionale pentru domeniul ştiinţe ale comunicării, la cele mai înalte standarde.

Conducerea operativă a facultății este reprezentată de Decan, prodecani, directori de departamente, care coordonează programele IF și ID, de directorul Școlii Doctorale pentru Domeniul Științe ale Comunicării. Regulamentele interne, procedurile, metodologiile sunt aprobate de membrii aleși în Consiliul Facultății.

Facultatea noastră are toate programele acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi oferă programe la nivel licenţă, masterat şi doctorat în jurnalism, comunicare şi relaţii publice, publicitate şi ştiinţe ale comunicării.

Cadrele didactice de predare și cercetare sunt profesori membri titulari ai departamentelor facultății: Departamentul de Jurnalism, Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare, Departamentul Învățământ la Distanță – ID și Școala Doctorală pentru Domeniul Științe ale Comunicării

Facultatea de Jurnalism şi Științele Comunicării îşi propune:

Viziune

Facultatea reprezintă o fereastră prin care studenții și cadrele didactice pot vedea jurnalismul viitorului și viitorul industriilor comunicării sub impactul revoluției tehnologice. Cursurile și laboratoarele facultății oferă o viziune despre jurnalismul profesionist așa cum ar trebui să fie și să funcționeze într-o societate liberă și despre industria comunicării insuflată de valorile onestității, integrității și responsabilității. Studenții vor avea astfel viziunea profesiei pentru care se pregătesc pe care o pot compara cu realitatea socio-economică actuală. 

Misiune

Profesionalizarea presei, responsabilitatea față de interesul public, etica profesională în comunicarea publică, educația media, combaterea dezinformării reprezintă valorile prin care încurajăm o cultura politică a participării  democratice. Misiunea FJSC este una strategică de formare a unor jurnaliști și comunicatori responsabili cu obiectivul major al informării corecte a opiniei publice, al promovării valorilor libertății și democrației contemporane. Facultatea are misiunea de a răspunde nevoilor de formare profesională, de a forma specialiști, dar și cetățeni responsabili.

Avantaj

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universitții din București este singura facultate din România care oferă un program de studii complex în domeniul Științele comunicării, atât la forma de Învățământ cu Frecvență (IF), cât şi la forma de Învăţământ la Distanță (ID), în care predau, alături de cadre didactice specializate în acest domeniu, unii dintre cei mai apreciați profesionişti din jurnalism și comunicare. Multe din cadrele didactice titulare au experiență practică în domeniul lor de predare, așa cum unii colaboratori din profesie au studii de specialitate.

Licență

Studenții noștri au posibilitatea de a acumula, în timpul programului de licenţă (trei ani), cunoștințe de bază din domeniul Științe ale comunicării. Studenţii se vor specializa în cadrul uneia dintre cele trei direcții de studiu: Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice şi Publicitate.

Master

În cadrul programelor de master (doi ani) studenţii se pot specializa în realizarea de Campanii de Relaţii Publice şi Publicitate, în Comunicare și Resurse Umane, Jurnalism tematic, în Jurnalism și Comunicare Politică, în Producţie multimedia şi audio-video, în Managementul Instituțiilor Media, în studii de Modă, Publicitate, Consum, în Cercetare  aplicativă în Științele Comunicării, în Advertising and Digital Communication sau în Médias, développement et société (prin programe în limbile română, engleză şi franceză).

Absolvire

După absolvirea programului de master, studenţii care vor să urmeze o carieră universitară sau de cercetare pot participa la admiterea în cadrul Şcolii Doctorale în Ştiinţele Comunicării (trei ani).

Este vorba despre un program de studii care răspunde nevoilor de formare și de calitate specifice profesiilor din jurnalism şi comunicare din ţara noastră. Este un program de studii conceput la standarde europene, care oferă şanse profesionale multiple absolvenților noştri.

Relații Internaționale

Facultatea de Jurnalism şi Științele Comunicării (FJSC) este recunoscută pe plan naţional şi internaţional drept un spaţiu al formării profesionale la cele mai înalte standarde.

FJSC şi-a impus prestigiul profesional în rândul şcolilor şi al instituţiilor academice de profil atât din România, cât şi din străinătate. FJSC este membră în European Journalism Training Association (EJTA), în Réseau des centres francophones de formation au journalisme „Théophraste”, în Réseau Transméditerranéen de Recherche en Communication (RTRC), în European Institute for Commercial Communications Education (filială a European Association of Communications Agencies).

Cadrele didactice FJSC sunt membre ale asociațiilor științifice: European Communication Research
and Education Association – ECREA; International Communication Association- ICA, European Sociological Association – ESA.

Anual, cadre didactice şi studenţi ai facultății sunt cuprinşi în proiecte europene de formare profesională şi de schimb de experienţă, prin programele CIVIS și Erasmus+ şi prin parteneriate strategice încheiate cu prestigioase universități şi instituții vocaționale.

FJSC a fost înfrățită cu Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) din Lille, Franța, încă din 1990. Misiuni ale experților francezi la București,  programele de formare profesională în Franța pentru profesorii bursier şi pentru studenți, au contribuit la profesionalizarea învățământului de jurnalism și comunicare predat la FJSC.

FJSC are relații bune și cu universități din SUA, cu facultăți de jurnalism și comunicare americane. Periodic, profesori americani vin în stagii de cercetare sau predau cursuri la București, la facultatea noastră.

De-a lungul anilor, FJSC a stabilit relaţii academice cu parteneri precum Université du Québec à Montréal, School of Journalism and Mass Communications de la University of South Carolina, Institute for International Journalism – Ohio University, Cox Center for International Mass Communication Training and Research, Department of Journalism de la California State University din SUA, Mid Sweden University, Université Stendhal-Grenoble 3, Université Paul Valéry-Montpellier III, Université de Lorraine, Université Lumière Lyon 2, Universität Leipzig, Frankfurt University of Applied Sciences, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla, Instituto De Artes Visuais, Design E Marketing din Lisabona, Universita degli Studi di Bari, Uniwersytet Warszawski, National and Kapodistrian University of Athens etc. Ca urmare a acestor acorduri de cooperare, au loc schimburi de profesori și s-au organizat în comun programe de master, conferințe științifice şi stagii de perfecționare pentru cercetători şi studenți.

În cadrul programului de colaborare româno-american, profesori și jurnaliști americani, finanțați prin programul Knight International Journalism Fellowships, au desfășurat activități didactice cu studenții noștri. De asemenea, cadre didactice de la universități din SUA au predat în FJSC ca parte integrantă a programului Fulbright. La fel, profesori și conferențiari ai FJSC au predat la universități de prestigiu din SUA urmare a câștigării de burse de predare și cercetare Fulbright. Unii colegi titulari au cîștigat burse de vară SUSI – Study of the United States Institutes finațate de United States Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA).

În urma evaluării de către specialiştii Rețelei „Théophraste”, din ianuarie 2010, FJSC a primit certificarea şi calificativul „grad înalt de încredere”.

Toate diplomele şi atestatele eliberate de FJSC sunt recunoscute oficial; majoritatea absolvenților se integrează profesional în organizații mass-media, în agenții de publicitate şi de relații publice, sau în departamente de comunicare ale companiilor private sau ale instituțiilor publice.