Taxe

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024
Licență – 4100 de lei
Masterat – 4100 lei
Doctorat – 7900 lei

Taxele de școlarizare sunt actualizate anual cu rata inflației prin Decizia nr. 241 a Consiliului de Administrație a Universității din București din data de 24.02.2022.

Taxa aferentă anului universitar 2023-2024 va fi achitată în cel mult 4 (patru) tranșe, după cum urmează:

Anul I (licență) și Anul I (master):

 • Rata I 775 RON (1000 RON deja achitați la confirmarea locului) – 30.10.2023
 • Rata II 775 RON – 15.12.2023
 • Rata III 775 RON – 15.01.2024
 • Rata III 775 RON – 15.05.2024

Anul II

 • Rata I 1100 RON – 30.10.2023
 • Rata II 1000 RON – 15.12.2023
 • Rata III 1000 RON – 15.01.2024
 • Rata IV 1000 RON – 15.05.2024

Anul III (licență) și Anul II (master)

  • Rata I 1100 RON – 30.10.2023
  • Rata II 1000 RON – 15.12.2023
  • Rata III 1000 RON – 15.01.2024
  • Rata IV 1000 RON – 03.05.2024

Taxa pentru reînmatriculare este 300 de lei.

Studenții aflați în prelungire de școlaritate, în anul universitar 2023-2024, plătesc taxa pentru un semestru de prelungire în valoare de 2050 de lei.

Taxa pentru reexaminări, stabilită începând cu anul universitar 2022-2023, este 150 de lei.

 1. Plățile pentru studenții de la învățământ cu frecvență se vor face în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060, Cod fiscal UB 4505502
 2. Plățile pentru studenții de la învățământ la distanță se vor face în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal UB 4505502

Confirmarea plății ratelor din taxă (trimiterea dovezii de plată) se va face numai la adresele dedicate:

NU ADUCEȚI CHITANȚELE ÎN FORMAT FIZIC!

Pentru taxele de reînmatriculare, restanțe și reexaminări confirmările de plată se trimit numai pe adresele de e-mail ale secretarelor de an și specializare.

Se trimite pe email dovada plății (copie după chitanță, ordin de plată, extras de cont, etc). Este OBLIGATORIU ca documentul de plată să conțină data plății (sau nr. de referință), numele studentului, CNP-ul, anul de studii (I, II, III) și specializarea (JUR, CRP, PUB, MASTER an I sau MASTER an II).

Termenul de răspuns pentru înregistrarea plății la Biroul Administrativ este de 7 zile lucrătoare.

CONFIRMAREA PLĂȚILOR ESTE OBLIGATORIE. Orice plată neconfirmată va fi considerată restantă.

Amânări Taxe

În anumite situații se pot depune solicitări pentru amânarea plății taxei de școlarizare. Solicitarea o veți trimite la adresele dedicate:

taxe.if@fjsc.ro – învățământ cu frecvență

taxe.id@fjsc.ro – învățământ la distanță

Formular cerere pentru amânarea plății taxei de școlarizare