Cercetare

FJSC a înființat Centrul de cercetare a rolului comunicării de masă la dezvoltarea Spatiului Public, de Analiză a Receptării și a Tehnologiilor Avansate – SPARTA.

Centrul de Cercetare

Nevoia internă

● prezența încă nesatisfăcătoare a studiilor și soluțiilor de ameliorare a formelor de comunicare de masă (jurnalism, relatii publice, publicitate) propuse de specialiști; acest domeniu este dominat de firme comerciale de cercetare, care au obiective limitate, folosesc metode de cercetare simple si reduc complexitatea fenomenului la aspectele strict comerciale si comercializabile ale comunicării de masă;

● progresul înregistrat in organizarea instituțiilor de comunicare de masă, a celor de educare (în special prin scoli doctorale și programe de grant) în România creează premisele dezvoltării unui mecanism de realizare a unor cercetări coerente si aprofundate referitoare la aceste sisteme. Aceasta tendință de dezvoltare a unei abordări profesionale a comunicării de masă necesită și un răspuns din partea societății civile în ceea ce priveste realizarea de cercetări  care sa aiba un corespondent în metodele și paradigmele moderne, frecvent utilizate de cercetările occidentale, în vederea unei sincronizării a cercetării comunicării de masă din România cu direcțiile contemporane.

  • SPARTA a contribuit astfel la dezvoltarea acestei direcții din perspectiva mediului academic.

Actuala conducere are în strategia de dezvoltare a facultății și în planul operaționale înființarea unui Centru de Cercetare și Inovare Internet și Media Emergente.

Necesitatea externă

● exemplul statelor membre UE în care activează centre de cercetare cu profil similar care au contribuit în mod substanțial la promovarea la nivelul instituțiilor de comunicare a unor soluții provenite din mediul academic.