Admitere Licență

Sesiunea SEPTEMBRIE 2023. Studii universitare de licență

Locuri disponibile licență (toate specializările)
STRUCTURA EXAMENULUI DE ADMITERE LA NIVEL LICENȚĂ

Nota finală a candidatului va fi compusă din:

50% examen scris: 25% Test grilă limba română vocabular + 25% Argumentare.

50%  nota finală (media) de la examenul de Bacalaureat

Specializări


Jurnalism

Comunicare și relații publice


Publicitate

Calendarul examenului de admitere la nivel licență – sesiunea SEPTEMBRIE 2023
 • 1-6 septembrie – înscrieri – online
 • 7 septembrie – verificări candidați înscriși/finalizare validări candidați
 • 8 septembrie –programarea pentru examene
 • 9 septembrie – examen admitere toate specializările (probă scrisă)
 • 11-23 septembrie – corectură, afișare liste, confirmări, finalizarea procesului de admitere

Întrebări frecvente

CUM MĂ ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE ADMITERE NIVEL LICENȚĂ? 

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA) accesând link-ul de mai jos:

LINK ÎNSCRIERE

Acest link va fi funcțional din data de 01 septembrie până în data 6 septembrie 2023, ora 23.59!

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul gmail.com (dacă nu au deja una de acest tip). 

Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com

Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

CE DOCUMENTE AM NEVOIE LA ÎNSCRIERE?

Dosarul va cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente:

(VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS)

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2023 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. fotografie – încărcată online;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea pentru :
– 1 specializare – 250 de lei
– 2 specializări – 350 de lei
– 3 specializări – 450 de lei

Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502)

UNDE SE VOR DESFĂȘURA PROBELE EXAMENULUI DE ADMITERE?

Examenul de admitere la licență (toate specializările) va avea loc în amfiteatrul R3 din sediul Facultății de Chimie a Universității din București (Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12).

CUM VIN PREGĂTIT ÎN ZIUA DE EXAMEN?

Candidații trebuie să aibă asupra lor doar legitimația de concurs, cartea de identitate și câteva pixuri cu cerneală albastră sau neagră. Nu sunt permise pixurile cu gel sau cu cerneală care se poate șterge (tip Frixion).  La sala de examen trebuie să vă prezentați cu o oră înainte de începerea probei (la ora 9.00).

Candidații nu trebuie să aibă asupra lor nici un fel de echipamente electronice capabile să înregistreze și să transmită voce, imagini și/sau date (telefoane mobile, tablete, ceasuri smart, căști audio cu fir sau wireless etc.). Orice astfel de echipament electronic găsit asupra candidaților în timpul probei de examen va avea drept consecință eliminarea acestora din examenul de admitere.

CUM SE FACE DEPARTAJAREA ÎN CAZUL MEDIILOR EGALE?

Departajarea la medii egale se va face, după următoarele 3 criterii, astfel: 

 1. nota de la subiectul de argumentare
 2. nota de la grila de limba română (vocabular)
 3. media generală  de la BAC.

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de licență – 4100 lei, pentru IF și ID. Indexarea taxelor de școlarizare s-a efectuat în acord cu Decizia nr. 241/24.02.2022 a CA prin care Consiliul de Administrație a decis începând din anul 2022 indexarea anuală a taxelor de școlarizare în acord cu rata anuală a inflației comunicată de INS pentru anul anterior și prin votul CF din 22-23.03.2023. Taxele de studii vor fi supuse votului Senatului Universității.

Locuri disponibile pentru înscrierea la specializările nivel licență 2023

Cuantum taxe admitere licență 2023 – aprobat Senatul UB

Structura examen admitere licență 2023 – aprobat Senatul UB