Informații Școala Doctorală

Școala Doctorală de Științe ale Comunicării (ȘDȘC) este o instituţie de referinţă în sfera academică din România. ȘDȘC a fost cronologic prima școală doctorală în domeniu și se distinge prin calitatea științifică a tezelor de doctorat, prin racordarea tematicii la tendințele actuale din cercetarea în științele comunicării, prin realizările științifice și prin traseul academic/profesional al celor care au dobândit titlul de doctor în cadrul școlii noastre.

Încă din anul 2003, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) a început demersurile pentru crearea unei școli doctorale, pe baza experienței academice a cadrelor didactice proprii şi în colaborare cu profesori de la alte facultăţi. Când domeniul ”științe ale comunicării” a fost introdus în cadrul normativ legal, ca specializare în domeniul științelor sociale, au fost create premisele insituționalizării acestui câmp științific. Școala doctorală funcționează autonom din 2008.

Programul de studii doctorale se bazează pe o abordare pluri-disciplinară a comunicării şi cuprinde  următoarele direcţii de cercetare: media și spațiul public, comunicare politică, antropologia media, comunicare interculturală, popular culture, semiotica media, discursul media, studii de gen, media și religie, media si migratie, relații publice, comunicare internațională, industrii culturale, economia mass-media, sociologia jurnaliștilor, noile culturi digitale, jurnalism și media digitală, filosofia comunicării, etică și relații publice, științele informării și documentării; utilizatorii de informații și managementul cunoașterii; cunoaștere și informație în domeniul sănătății. Studiile doctorale au o durată de patru ani care se încheie cu susţinerea publică a tezei de doctorat.

Școala Doctorală de Științe ale Comunicării are următoarele obiective:

  • pregătirea teoretică și metodologică în științele comunicării la standarde academice;
  • dobândirea unor competențe interdisciplinare şi de expertiză în științele comunicării;
  • corelarea programului doctoral cu activități și proiecte de cercetare în cadrul FJSC;
  • desfășurarea programului doctoral într-un mediu academic de excelență, care oferă resurse și facilități educaționale / de cercetare variate.

Planul de învățământ urmărește dezvoltarea competențelor de cercetare științifică în științele comunicării, a competențelor de respectare a standardelor de integritate academică, precum și a abilităților transversale. Disciplinele care compun acest program sunt predate de profesori cu experiență de cercetare – conducători de doctorat în cadrul școlii doctorale sau reputați specialiști în domeniu.

În cadrul scolii doctorale au loc ateliere, conferinţe şi seminarii de cercetare, doctoranzii colaborând cu profesori, cercetători şi specialişti de prim rang, invitaţi de la universităţi din ţară şi din străinătate. Parteneriatele încheiate cu universităţi din Europa şi SUA permit doctoranzilor să desfăşoare cercetări în co-tutelă. De asemenea, doctoranzii participă la proiecte şi contracte de cercetare coordonate de profesorii din FJSC.

Membrii Școlii Doctorale de Științele Comunicării

Prof. univ. dr. Camelia BECIU

Directorul Şcolii Doctorale
camelia.beciu@fjsc.ro

Prof. univ. dr. Camelia-Mihaela CMECIU

Departamentul de Jurnalism
camelia.cmeciu@fjsc.ro

Prof. univ. dr. Georgeta DRULĂ

Departamentul de Jurnalism
georgeta.drula@fjsc.ro

Prof. univ. dr. Raluca-Nicoleta RADU

Departamentul de Jurnalism
raluca.radu@fjsc.ro

Prof. univ. dr. Natalia VASILENDIUC

Departamentul de Jurnalism
natalia.vasilendiuc@fjsc.ro

Prof. Emerit Mihai COMAN

Conducător de doctorat
mcoman53@yahoo.com

Prof. Emerit Daniela FRUMUŞANI

Conducător de doctorat
daniela.frumusani@fjsc.ro

Prof. univ. dr. Mirela LAZĂR

Conducător de doctorat
miralazar05@yahoo.com

Prof. univ. dr. Cecilia TOHĂNEANU

Coordonator de doctorat
cecilia.tohaneanu@fjsc.ro

Prof. univ. dr. Monica SPIRIDON

Coordonator de doctorat
monica.spiridon@litere.unibuc.ro

Conf. univ. dr. Octavia-Luciana MADGE

Coordonator de doctorat
octavialucianamadge@yahoo.com

Consiliul Școlii Doctorale de Științele Comunicării

Consiliul școlii doctorale este format din următorii membri:

  • Prof. univ. Camelia BECIU (Universitatea din București), camelia.beciu@fjsc.ro
  • Prof. univ. Adrian HATOS (Universitatea din Oradea), adrian@hatos.ro
  • Prof. univ. Gheorghe CLITAN (Universitatea de Vest, Timișoara), gheorghe.clitan@e-uvt.ro
  • Prof. univ. Raluca RADU (Universitatea din București), raluca.radu@fjsc.ro
  • Drd. Ana Maria PARFENI (SASU) (Școala Doctorală de Științe ale Comunicării, Universitatea din București), anamaria.parfeni@fjsc.ro

Curriculum vitae pentru conducătorii de doctorat din cadrul SDSC

Curriculum vitae for PhD supervisors within SDSC

Lista de publicații ale membrilor SDSC

Comisii de îndrumare