Învățământ la distanță

Informații generale

Programele de licență organizate de FJSC, specializările Jurnalism, Comunicare și relații publice și Publicitate, cu forma de învățământ la distanță (ID), au ieșit de sub coordonarea CREDIS în luna octombrie 2010. Senatul Universității din București a validat această decizie.

Tot cu aprobarea Senatului UB, din aprilie 2011 Centrul ID al FJSC a devenit Departament ID-IFR.

Domeniul de licență: Științele Comunicării

Forma de învățământ la distanță;

Număr de credite – 180;

Capacitatea de școlarizare în primul an de studiu: 30 de studenți pentru fiecare dintre cele trei specializări.

 

Activitatea didactică se desfășoară în două moduri:

  1. Prin intermediul platformelor educaționale EDOCEMUS și Moodle UB, unde studenții ID pot găsi cursurile la care sunt înscriși, materialele de studiu la fiecare curs, informații de la profesori, pot încărca teme și proiecte, pot susține verificări, testări și examene online.
  2. Prin întâlnirile de tip tutorat care au loc odată pe lună în sălile de curs și seminar ale FJSC (organizate de obicei la sfârșitul săptămânii – sâmbăta și duminica). La aceste întâlniri, pe lângă ocazia de a cunoaște cadrele didactice de la fiecare curs, profesorii urmăresc în primul rând să clarifice diverse aspecte ale cursului și să efectueze exerciții și teste cu studenții pentru consolidarea celor învățate prin materialele puse la dispoziție.

Pentru anul universitar 2023-2024, activitatea pe platformele ID se desfășoară după cum urmează:

  • Anul I și II – platforma Moodle UB (moodle.unibuc.ro). Această platformă se accesează cu adresa instituțională de tip s.unibuc.ro.
  • Anii III – platforma Edocemus (edocemus.ro). Această platformă poate fi accesată cu numele de utilizator și parola primite la începutul școlarizării.

Platforma Edocemus va fi înlocuită în următorii doi ani de platforma Moodle UB. Fiecare nouă serie de studenți la învățământ la distanță își va desfășura activitatea pe noua platformă. Studenții înscriși deja pe platforma Edocemus își vor finaliza studiile pe această platformă.

Coordonatorii specializărilor ID

Coordonatorii celor trei specializări de la ID (an universitar 2022-2023) sunt:

Orar ID – semestrul I 2023-2024