Decontare STB

ACTUALIZARE 9 noiembrie 2023 // Depunerea documentelor pentru decontarea abonamentelor STB va începe din data de 13 noiembrie 2023, după programul anunțat în această pagină.

ACTUALIZARE 8 noiembrie 2023 // Noua procedură de decontare a abonamentelor STB pentru anul universitar 2023-2024 a fost aprobată conform cu modificările din legislație. Procedura este atașată mai jos. Urmăriți această pagină pentru a afla când puteți aduce documentele pentru decontare.


Universitatea din București oferă decontarea abonamentelor STB (Societatea de Transport București) pentru studenți.
 
Pentru decontare sunt eligibili doar studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență (IF) și cu vârsta până la 30 de ani. Mai multe detalii privind condițiile de decontare și cuantumul sumelor decontate puteți găsi în procedura atașată mai jos.
 
Pentru decontare aveți nevoie de următoarele documente:
  • Carnet de student și legitimație de transport (original + copie – copia se depune) 
  • Card de transport STB (original + copie – copia se depune) sau copie după codul QR emis de aplicație
  • Bon fiscal de achiziționare a abonamentului STB, în original / chitanța primită pe e-mail în urma achiziționării online a abonamentului (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor) 
  • Extrasul de cont al studentului (original sau copie) pentru IBAN. Se depune numai la prima decontare sau la schimbarea contului. 
  • Consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea decontării (se depune numai la prima decontare) 
Primirea documentelor pentru decontare se face între 1-15 ale fiecărei luni. 
În măsura timpului disponibil documentele vor fi primite și după data de 15 ale lunii.
 
Pentru documentele depuse în perioada 1-15, decontarea se va face până la sfârșitul lunii în curs. Pentru documentele depuse în perioada 16-31, decontarea se va face luna următoare.
 
Documentele pentru decont se depun la Administrația FJSC, sala 601, la administrator Horia Moraru.


Programul de primire a documentelor este următorul:
 
LUNI – 10.00 – 13.00
MARȚI – 10.00 – 13.00
MIERCURI – 13.00 – 17.00
 
Vă rugăm să respectați programul anunțat!

Procedură decontare abonamente STB 2023-2024