Decontare STB

Universitatea din București oferă decontarea abonamentelor STB (Societatea de Transport București) pentru studenți.

Pentru decontare sunt eligibili doar studenții înmatriculați la cursuri de zi (IF) și cu vârsta până la 26 de ani. Mai multe detalii privind condițiile de decontare puteți găsi în procedura atașata mai jos.

Pentru decontare aveți nevoie de următoarele documente:

  • Carnet de student sau legitimație de transport (original + copie – copia se depune) 
  • Card de transport STB (original + copie – copia se depune) 
  • Bon fiscal de achiziționare a abonamentului STB, ștampilat pe spate de emitent (data emiterii acestuia nu trebuie să fie în perioada de valabilitate a călătoriilor
  • Extrasul de cont al studentului (original sau copie) pentru IBAN. Se depune numai la prima decontare sau la schimbarea contului. 
  • Consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea decontării (se depune numai la prima decontare) 

Primirea documentelor pentru decontare se face între 1-15 ale fiecărei luni.
În măsura timpului disponibil documentele vor fi primite și după data de 15 a lunii.

Pentru documentele depuse în perioada 1-14, decontarea se va face până la sfârșitul lunii în curs.
Pentru documentele depuse în perioada 15-31, decontarea se va face luna următoare.

Documentele pentru decont se depun la Administrația FJSC, sala 601, la administrator Horia Moraru.

Programul de primire a documentelor este următorul:

MARȚI, JOI: 10:00 – 13:00
MIERCURI: 13:00 – 16:00

Procedură decontare abonamente STB 

Documente necesare decontării