Regulamentul burselor guvernamentale

In conformitate cu Legea invatamantului nr.84/1995, art. 172(1) si H.G. nr.558/1998, studentii de la cursuri de zi pot beneficia de burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social. Conform legii 133/2000, studentii care studiaza la cursuri de zi, cu taxa, in invatamantul superior de stat pot beneficia de burse.

Fondurile pentru acordarea burselor sunt repartizate de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, in functie de numarul de studenti romani de la cursurile de zi finantati de la buget. Principiul proportionalitatii numerice se respecta pentru repartizarea fondului de burse pe facultati, iar in cadrul facultatilor pentru repartizarea pe sectii si ani de studii. Bursele se acorda studentilor din invatamantul superior de stat, cursuri de zi, care studiaza pe locuri finantate de la buget sau pe locuri cu taxa (conform legii 133/2000).

Bursele de merit si bursele de studiu se acorda in functie de rezultatele obtinute la invatatura, iar cursantilor de la invatamantul postuniversitar, prin concurs. Bursele de ajutor social se acorda la cerere, in functie de situatia materiala a familiei studentului.

Pot primi burse numai studentii care si-au indeplinit integral activitatile prevazute in planul de invatamant.

Ele se atribuie la inceputul anului universitar si nu se revizuiesc.
Cuantumul bursei de studiu reprezinta referinta de baza pentru repartizarea fondului de burse alocat de M.E.C.T.

Astfel, bursa de studiu este de 1.800.000 lei/luna, bursa de merit este de 2.000.000 lei/luna, iar bursa de ajutor social este de 1.600.000 lei/luna.

Bursele de ajutor social se pot acorda studentilor care nu beneficiaza de bursa de studiu sau bursa de merit, dupa cum urmeaza:

 • studentilor care nu realizeaza pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decat salariul minim pe economie (2.500.000 lei/luna);
 • studentilor integralisti din institutiile de invatamant superior de stat carora li se aplica prevederile art.10 lit.r din Legea nr.42/1990, republicata, in baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 42/1990, insotit de brevet semnat de Presedintele Romaniei, care atesta calitatea lor ori a unuia din parinti de „Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989” sau de „Erou-Martir”, cu una din mentiunile: ranit, retinut, ranit si retinut, remarcat prin fapte deosebite; precizam faptul ca, pana la eliberarea brevetelor, studentii din unitatile si institutiile de invatamant de stat pot beneficia de prevederile art.10 lit.r din Legea 42/1990 prin prezentarea in copie a Decretului nr.37/2000 si a anexelor acestuia unde persoana in cauza apare nominalizata (conform adresei M.E.C.T. nr.9798/03.08.2001);
 • studentilor orfani de ambii parinti, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial, care nu realizeaza venituri, pentru care bursa se acorda pe toate lunile anului;
 • studentilor bolnavi de TBC care se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular, in baza documentelor medicale eliberate sau vizate de medicii Spitalului pentru Studenti din Bucuresti.

Bursa de ajutor social se poate acorda si ocazional in cuantumul unei burse de ajutor social, in limita fondurilor repartizate pentru burse, astfel:

 1. bursa de ajutor social ocazional pentru imbracaminte se poate acorda studentilor orfani, studentilor defavorizati din punct de vedere social, studentilor proveniti din casele de copii, din plasamentul familial sau din incredintare a caror familie nu realizeaza in ultimele 3 luni un venit mediu met pe membru de familie mai mare decat 75% din salariul minim pe economie, stabilit la inceputul lunii in care studentul a solicitat bursa.
  Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda de doua ori in decursul anului universitar, al solicitarea studentului, indiferent daca studentul este sau nu integralist sau daca mai beneficiza de alta categorie de bursa;
 2. bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acorda studentei (sau studentului) al carui sot nu realizeaza alte venituri, o bursa pentru nastere si lehuzie si o bursa pentru procurarea lenjeriei copilului nou-nascut;
 3. bursele de ajutor social ocazional in caz de deces se acorda pentru decesul unui membru necasatorit sau casatorit (cu sot, sotie, copil) sau in caz de deces al studentului necasatorit sau casatorit (cu sot/sotie care nu realizeaza venituri).

Declaratia de venituri si documentele justificative anexate in vederea obtinerii bursei de ajutor social constituie inscrisuri cu valoare juridica.

Verificarea autenticitatii declaratiilor se poate face pe cale legala, la solicitarea organelor de control financiar. Institutia de invatamant superior nu poate fi facuta raspunzatoare de consecintele unor declaratii false sau incomplete.

Bursele de merit si bursele de studiu se acorda in functie de criteriul unic al rezultatelor la invatatura, in ordinea descrescatoare a mediilor.

Bursele de merit se acorda in urmatoare cazuri:

 • studentilor cu rezultate deosebite la invatatura,
 • studentilor cu performante stiintifice.

Pentru studentii cu performante stiintifice se acorda burse de performanta, in valoare de 2.500.000 lei/luna. Aceste burse se acorda prin concurs, pe baza metodologiei stabilite de fiecare facultate.

Bursa de merit pentru performante stiintifice – se acorda incepand cu anul al II-lea de studii, pentru 12 luni consecutive, incepand cu data atribuirii, prin concurs. Aceasta se acorda si pe perioada vacantelor.

Bursele de merit, de studiu si de ajutor social se atribuie studentilor pe durata anului universitar, in conformitate cu planul de invatamant, cu exceptia vacantelor. Studentii bursieri orfani de ambii parinti, cei proveniti din casele de copii sau plasament familial precum si cei care sunt bolnavi de TBC (aflati in evidenta dispensarelor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut pot primi bursa si pe durata vacantelor in baza documentelor medicale eliberate sau vizate de Spitalul studentilor din Bucuresti.

Studentii care urmeaza concomitent doua specializari in institutii de invatamant superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una din institutii, cu conditia ca numarul total al anilor in care beneficiaza de bursa sa nu depaseasca numarul total al anilor de studii prevazut ca durata de scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.

Studentii restantieri precum si cei care au examene de diferenta nu primesc bursa.

Studentii care beneficiaza de prelungire medicala pot primi bursa numai daca documentele medicale in baza carora li s-a aprobat prelungirea de scolaritate se incadreaza in prevederile ordonantei de Guvern si ale Ministerului Sanatatii referitoare la bursele de ajutor social.

Studentii care beneficiaza de burse sau stagii de studii in strainatate nu beneficiaza de burse in tara. Sunt exceptati cei cuprinsi in programul ERASMUS.

Consiliile profesorale pot hotari sanctionarea cu ridicarea bursei pe semestrul al II-lea al anului universitar in cazul studentilor care nu s-au prezentat la nici un examen (cu exceptia cazurilor de forta majora) sau nu au promovat examenele din sesiunea de iarna.

Bursele nu se restituie decat in cazul exmatricularii pentru abateri de la Regulamentul de conduita al membrilor comunitatii academice.

In scopul acordarii burselor, conducerea Universitatii din Bucuresti numeste urmatoarea comisie:
Presedinte: – prorectorul cu probleme studentesti

Membri:

 • prorectorul cu probleme financiare
 • secretar general
 • jurist
 • director adjunct cu probleme camine cantine
 • reprezentantul studentilor in Biroul Senatului

La nivelul facultatilor comisiile vor fi alcatuite din:
Presedinte: – decanul sau prodecanul cu probleme studentesti

Membri: 

 • secretarul sef
 • cadrul didactic responsabil cu sistemul de credite
 • student, membru in Consiliul Profesoral.