Regulamente și metodologii

În această pagină găsiți regulamentele, metodologiile și procedurile în vigoare la nivelul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării și al Universității din București.

CARTA Universității din București – 2016

Planul de egalitate de gen al Universității din București – 2022-2024

Codul de etică și deontologie al Universității din București – aprobat Senat UB 16 decembrie 2020

Regulament privind organizarea și desfășurarea activității didactice și științifice – 2022

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere studii universitare, licență 2023 – aprobat Senat UB 18.01.2023

Metodologia organizării concursului de admitere la Masterat 2023 – aprobat Senat UB în 18.01.2023

Metodologia organizării concursului de admitere la studii de doctorat – aprobat Senat UB în 18.01.2023

Regulament finalizare studii 2022

Regulament CEAC 2021

Regulament FJSC – Gradații de merit pentru personal didactic – 2022

Metodologie cadru pentru acordarea de gradații de merit pentru personalul didactic UB – 2022

Regulament pentru acordarea anului sabatic pentru cadrele didactice UB – 21.07.2021

Decizia Consiliului FJSC nr. 215/26.06.2020 privind rotunjirea notelor

Metodologia UB privind modul de predare mixt – aprobată de Senatul UB în 21.09.2022

Metodologia privind inițierea, aprobarea și revizuirea de programe de studii – UB 2020

Regulament pentru elaboarea și revizuirea planurilor de învățământ – aprobat Senat UB 15 martie 2023

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice

Metodologia pentru alegerea organelor de conducere – aprobat Senat UB 19.07.2023

Regulamentul FJSC privind ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare – 2023

Proceduri

Procedura operațională privind deplasările în străinătate și decontarea cheltuielilor de deplasare a personalului Universității din București – 7.12.2022

Actualizare la Procedura operațională privind deplasările în străinătate și decontarea cheltuielilor de deplasare a personalului Universității din București – august 2023