Opționale Comunicare și relații publice

Anul II, semestrul 1

Producție media (pentru PR)

Conf. univ. dr. Romina Surugiu

Managementul reputației în afaceri

Anul II, semestrul 2

De la idee la business

Asistent univ. drd. Oana Călin

Noile mișcări sociale și participarea cetățenească

Conf. univ. dr. Oana Băluță

Structuri ale imaginarului

Lector univ. dr. Florica Iuhas

Anul III, semestrul 1

Relații publice guvernamentale

Lector univ. dr. Mihaela Păun

Relații publice pentru insituții non-profit

Lector univ. dr. Valentina Boureanu

Relații publice pentru sănătate

Anul III, semestrul 2

Strategii de comunicare în PR

Lector univ. dr. Mihaela Păun

Relații publice pentru corporații

Campanii online de PR