Regulamente și proceduri

Accesând link-urile de mai jos puteți vizualiza documentele referitoare la regulamentele și procedurile Școlii Doctorale de Științele Comunicării.

Regulamentul Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării (SDSC)

Regulament instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat, Universitatea din București

Codul studiilor universitare de doctorat – Monitorul oficial

Ordin 3998 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare

Metodologie privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare la Universitatea din București

Ordinul 5110/ 2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor

Procedură privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat în vederea susținerii publice și transmiterea dosarului de doctorat la Ministerul Educației

Procedura finalizare doctorat – Anexe (modele cereri, avize, rezoluții, declarații, referate etc.)

Procedură privind controlul electronic anti-plagiat

 Procedură privind utilizarea sistemului electronic de verificare a gradului de similitudine de către studenții-doctoranzi, în cadrul Universității din București

Cotutela – Informații generale

Situațiile de extindere a duratei activității studentului doctorand

Metodologie privind acordarea burselor și altor forme de sprijin pentru studenții-doctoranzi din Universitatea din București

Metodologie privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi

Hotărâre pentru implementarea rutei Doctor Europaeus la Universitatea din București

Cerere înscriere ruta Doctor Europaeus