Rapoarte ARACIS

În documentele de mai jos puteți găsi cele mai recente rapoarte de acreditare pentru specializările licență ale Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, pentru ambele forme de învățământ – învățământ cu frecvență (IF) și învățământ la distanță (ID).

În mandatul actualului decan au fost acreditate cu Încredere toate programele licență IF – Învățământ cu Frecvență:

Specializarea Comunicare și Relații publice – IF prin Decizia înregistrată și comunicată la 28.10.2021; Raportul ARACIS a fost aprobat de Consiliu ARACIS la 30.06.2021.

Specializarea Publicitate – IF prin Decizia înregistrată și comunicată la 02.08.2022; Raportul ARACIS a fost aprobat de Consiliu ARACIS la 27.05.2022.

FJSC a obținut în anul 2022 schimbarea calificativului – de la încredere limitată la Încredere – pentru toate programele de licență ID: Comunicare și Relați publice – ID, Publicitate – ID (Învățământ la Distanță) și Jurnalism – ID (Învățământ la Distanță), astfel:

Specializarea Comunicare și Relații publice – ID prin Decizia înregistrată și comunicată la 29.06.2022; Raportul ARACIS a fost aprobat de Consiliu ARACIS la 20.04.2022.

Specializarea Publicitate – ID prin Decizia înregistrată și comunicată la 02.09.2022; Raportul ARACIS a fost aprobat de Consiliu ARACIS la 27.05.2022.

Specializarea Jurnalism – ID prin Decizia înregistrată și comunicată la 11.08.2022; Raportul ARACIS a fost aprobat de Consiliu ARACIS la 01.07.2022.

În anul 2019 FJSC a primit încredere limitată la vizita de evaluare pentru programele licență ID – Publicitate și Jurnalism, cu vizită de reevaluare după un an.

Comunicare și relații publice IF

Comunicare și relații publice ID

Jurnalism IF

Rapoarte evaluare instituțională UB – Jurnalism 2020/2021

Jurnalism ID

Publicitate IF

Publicitate ID