Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (FJSC) este condusă de decanul facultății sau de un prodecan desemnat de acesta. CEAC-F coordonează la nivelul facultății aplicarea procedurilor, politicilor și regulamentelor privind asigurarea calității. CEAC analizează permanent starea calității proceselor derulate în facultate și formulează propuneri de îmbunătățire a acestora. Dacă activitatea de la nivelul facultății impune organizarea proceselor de asigurare a calității și la nivel de departamente, CEAC-F poate aviza colective la nivel de departamente în vederea implementării măsurilor adoptate la nivel de facultate.

CEAC-F coordonează activitatea de evaluare a cadrelor didactice și realizează un raport sintetic, publicat pe site-ul facultății. Coordonează activitatea de evaluare periodică a calității programelor de studii. Coordonează activitatea de realizare a Rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii universitare/domeniilor în vederea evaluarilor externe realizate de ARACIS.

Realizează Raportul anual de autoevaluare al facultății.

Asigură un dialog continuu cu întrega comunitate academică (consultări, studii, chestionare etc.), privind calitatea proceselor educative, de cercetare sau administrative, precum și privind resursele dedicate acestora.

Funcționează și se organizează în baza Regulamentului CEAC-F aprobat de Universitatea din București, Regulament CEAC 2021.

Componență CEAC - FJSC

Lector univ. dr. Bogdan OPREA

Directorul Departamentului de Jurnalism

Conf. univ. dr. Oana BĂLUȚĂ

Departamentul de Antropologie culturală şi Comunicare

Conf. univ. dr. Antonio MOMOC

Departamentul de Antropologie culturală și Comunicare

Lector univ. dr. Mădălina BĂLĂȘESCU

Departamentul de Antropologie culturală şi Comunicare

Rapoarte Anuale privind Calitatea Personalului Didactic/Cercetare

Raport de autoevaluare FJSC – 2021-2022

Anexe Raport autoevaluare FJSC – 2021-2022

Evaluare ID, toate specializările, semestrul al II-lea – 2021-2022

Evaluare cadre didactice de către studenți, Jurnalism ID, semestrul I – 2021-2022

Evaluare cadre didactice CRP ID, semestrul I – 2021-2022

Evaluare cadre didactice Publicitate ID, semestrul I – 2021-2022

Raport de autoevaluare FJSC – 2020-2021

Anexe Raport autoevaluare FJSC – 2020-2021

Evaluare cadre didactice semestrul al II-lea – 2020-2021

Evaluare cadre didactice semestrul I – 2020-2021

Raport de autoevaluare FJSC – 2019-2020

Anexe Raport de autoevaluare FJSC – 2019-2020

Evaluare cadre didactice, semestrul al II-lea – 2019-2020

Evaluare cadre didactice, semestrul I – 2019-2020

Sinteza evaluare colegială și management – Departamentul de Jurnalism – 2019-2020

Sinteza evaluare management DACC – 2019-2020

Sinteza evaluare colegială DACC – 2019-2020

Raport de autoevaluare FJSC –  2018-2019

Anexe raport de autoevaluare FJSC – 2018-2019

Indicatori raport de autoevaluare FJSC – 2018-2019

Raport de autoevaluare FJSC – 2017-2018

Evaluare cadre didactice de către studenți, semestrul al II-lea – 2017-2018

Raport de autoevaluare FJSC – 2016 – 2017

Anexe Raport de autoevaluare FJSC – 2016-2017

Raport de autoevaluare FJSC – 2015 – 2016

Raport de autoevaluare FJSC – 2014 – 2015

Raport de autoevaluare Școala Doctorală de Științele Comunicării – 2012-2016