Voluntariat

Începând din anul universitar 2022-2023, studenții FJSC au posibilitatea de a beneficia de credite pentru activitatea de voluntariat desfășurată în cadrul asociațiilor studențești și al organizațiilor neguvernamentale recunoscute.

Creditele se pot obține dacă studenții depun o cerere la Secretariat în calendarul stabilit de comisia de voluntariat și dacă aduc documente prin care se probează desfășurarea activității. Modelele de cereri, rapoarte și adeverințe se găsesc în josul acestei pagini.

Regulamentul UB de recunoaștere a activității de voluntariat se găsește la pagina: https://unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/

Componența Comisiei de voluntariat din FJSC (2023-2024):

Președinte: conf. univ. dr. Romina Surugiu, prodecanul responsabil cu activități studențești

Membri:

  • Prof. univ. dr. hab. Natalia Vasilendiuc, Departamentul de Jurnalism
  • Lect. univ. dr. Dan Podaru, Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare
  • Student Pănuță-Bejan Ana-Maria
  • Student Pătulea Ștefan 

 

Componența Comisiei de voluntariat din FJSC (2022-2023):

Președinte: lect. univ. dr. Dan Podaru, prodecanul responsabil cu activități studențești

Membri:

  • Prof. univ. dr. hab. Natalia Vasilendiuc, Departamentul de Jurnalism
  • Conf. univ. dr. Romina Surugiu, Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare
  • Stud. reprezentant de an Rența Mădălina
  • Stud. Pîslaru Bianca

Model de cerere, raport de activitate și adeverință

Fișa disciplinei Voluntariat