Finalizare studii

Calendar susținere examen de finalizare a studiilor – licență și master, sesiunea iunie-iulie 2024

Înscrieri online: 24.06 – 26.06.2024

Verificare dosare: 27.06 – 28.06.2024

Afișare liste pe site: 27.06 – 28.06.2024

Examen susținere la sală: 01.07 – 03.07.2024

 

Susținerea examenului de licență și disertație se va desfășura după cum urmează:

STIMAȚI ABSOLVENȚI VĂ RUGĂM CA ÎN MOMENTUL TRIMITERII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, SĂ SPECIFICAȚI ANUL DE FINALIZARE AL STUDIILOR!

ETAPA 1. Documentele necesare pentru înscrierea online, se vor trimite pe adresa secretarului de specializare:

Documentele necesare sunt următoarele:

 • copie CI/ CI provizorie/pașaport (JPG/ PDF);
 • copie certificat de naștere (JPG/ PDF);
 • lucrarea de finalizare (licenţă/disertație) în format PDF (de preferat, read-only) anexele/produsul se vor pune într-o arhiva RAR;
 • referatul de apreciere/avizul coordonatorului științific și declarația de autenticitate a lucrării – obligatoriu la înscriere
 • raportul Turnitin al lucrării
 • un număr de telefon pentru a vă contacta – dacă este nevoie de informații suplimentare
 • pentru absolvenții din promoții anterioare anului 2023 este obligatorie la înscriere și o copie a diplomei de Bacalaureat iar pentru absolvenții de master este necesară pe lângă copia diplomei de Bacalaureat și de o copie a diplomei de Licență

Documentele trimise vor fi denumite conform modelului:

● pentru CI: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_CI (Popescu_(Gheorghe)_M_Ionela_CI)

● pentru Lucrarea de finalizare: Nume nastere_(Nume casatorie)_Initiala tatalui_Prenume1_Lucrare de licență/disertație

După verificarea documentelor încărcate, candidatul va primi un mesaj de confirmare/ validare privind înscrierea la examenul de finalizare. În cazul în care înscrierea nu este completă/corectă, candidatul va fi contactat prin intermediul adresei de e-mail/telefon pentru clarificarea şi/sau completarea datelor.

Candidatul are obligația de a face completările în termenul solicitat, în caz contrar înscrierea nu va fi validată pentru susținerea examenului de finalizare.

ETAPA 2. Finalizarea înscrierii se realizează urmând paşii de mai sus, absolventul având şi obligaţia de a anexa/ trimite toate documentele solicitate. Obținerea adeverinței și ulterior a diplomei de finalizare este condiționată de depunerea următoarelor documente, la secretariat, în data de:  01.07 – 03.07.2024 – la susținerea examenului de licență/disertație

Pentru studiile universitare de licență:

 • Cerere de înscriere – se poate ridica și de la secretariat;
 • Diploma de bacalaureat – 2 copii simple*;
 • 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dimensiune ¾ – scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;
 • Certificatul de naștere – 2 copii simple*;
 • Certificatul de căsătorie – 2 copii simple* (unde este cazul);
 • Carte de identitate CI – 2 copii simple*
 • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii mele;
 • Formular privind colectarea datelor de contact, completat online pe absolventi.unibuc.ro, datat și semnat.
 • Actele fiecărui candidat, în vederea fluidizării procesului de finalizare, am aprecia dacă documentelor necesare vor fi depuse într-un DOSAR PLIC. 

*Se aduc actele în original pentru a fi validate conform cu originalul

 

Pentru studiile universitare de master:

 • Cerere de înscriere– se poate ridica și de la secretariat;
 • Diploma de bacalaureat – 2 copii simple*;
 • Diploma de licență + copia suplimentului de diplomă – 2 copii simple*;
 • 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dimensiune ¾ – scrise pe verso cu numele şi prenumele candidatului;
 • Certificatul de naștere – 2 copii simple*;
 • Certificatul de căsătorie – 2 copii simple* (unde este cazul);
 • Carte de identitate CI – 2 copii simple*
 • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de disertație este rezultatul muncii mele;
 • Formular privind colectarea datelor de contact, completat online pe absolventi.unibuc.ro, datat și semnat.

Actele fiecărui candidat, în vederea fluidizării procesului de finalizare, am aprecia dacă documentelor necesare vor fi depuse într-un DOSAR PLIC.

*Se aduc actele în original pentru a fi validate conform cu originalul

Cerere de înscriere examen de licență 2023

Cerere de înscriere examen de disertație 2023

Declarație de autenticitate disertație 2023

Declarație de autenticitate licență 2023

Fișă lichidare disertație 2023

Fișă lichidare licență 2023

Evaluare lucrare de licență/disertație

Fișă de evaluare a lucrării de licență – Produs