Info teză doctorat

Ghid pentru elaborarea tezei de doctorat

Finalizarea studiilor universitare de doctorat, indiferent de filiera sau forma parcursă, se realizează prin elaborarea și susținerea publică a unei teze de doctorat. Teza de doctorat trebuie să fie rezultatul unei cercetări științifice și să conțină rezultate originale în domeniul cunoașterii științifice.

Pentru aprobarea susținerii tezei doctorandul trebuie să facă proba publicării a cel puțin două articole în reviste de profil cotate BDI sau ISI. Capitolele în volume colective trebuie să fie publicate la edituri prestigioase (care figurează în lista CNATDCU), cu referent științific;

ȘDȘC a elaborat un ghid de redactare a tezei de doctorat, precizând elementele constitutive minimale:

  • organizarea a tezei
  • sistemul de citare
  • trimiterile la referințe bibliografice
  • cerințe formale de tehnoredactare etc.

Accesând link-urile de mai jos puteți vizualiza un Ghid pentru elaborarea tezei de doctorat, un document despre Tipologii ale plagiatului și Procedura privind utilizarea sistemului electronic de verificare a gradului de similitudine de către studenții-doctoranzi, în cadrul Universității din București.

Ghid pentru elaborarea tezei de doctorat

Tipologii ale plagiatului

Procedura pentru utilizarea soft-ului antiplagiat