Info examen disertație

Criterii de evaluare

Evaluarea formei

 • Prezentarea generală a lucrării este considerată  satisfăcătoare dacă ea conţine un minimum de 50 de pagini de text (fără anexe), font 12, la 1,5 rânduri. Trimiterile bibliografice: font 10.
 • Punerea în pagină este corectă, îngrijită, dacă textul este lizibil, fără greşeli dactilografice şi folosind semnele diacritice româneşti.
 • Lizibilitatea textului este determinată de repartiţia coerentă, logică a paragrafelor.
 • Lucrarea este considerată ştiinţific redactată dacă are obiective de cercetare, ipoteze, metodă; un aparat critic unitar şi coerent; dacă normele citării sunt respectate, dacă tabla de materii este completă, exactă, practică, dacă anexele sunt utile, adecvate conţinutului ; dacă bibliografia finală este bine organizată, conform normelor şi evident dacă regulile de ortografie sunt respectate.

Evaluarea metodei

 • Metoda de analiză este explicită, adecvată la tema de cercetare și la corpusul de date.
 • Contextul şi obiectivele lucrării sunt bine enunţate şi explicate.
 • Lucrarea are o introducere şi concluzii. Capitolele lucrării au un paragraf introductiv şi un paragraf final cu concluzii.
 • Titlul lucrării, titlurile capitolelor şi subcapitolelor reflectă adecvat conţinutul.
 • Referinţele bibliografice sunt complete; au fost citate şi utilizate lucrările de referinţă în domeniu.
 • Lucrarea nu utilizează surse Internet neştiinţifice, în partea teoretică.
 • Recursul la citate este justificat, pertinent, echilibrat.
 • Există tranziţii logice între paragrafe, idei.
 • Noţiunile, conceptele utilizate sunt definite şi corect folosite.

Evaluarea conţinutului

 • Lucrarea este o scriere academică, bazată pe consultarea creativă a unei bibliografii teoretice sau lucrări de specialitate.
 • Chestiunile teoretice sunt bine expuse, clare.
 • Prezenţa unui studiu de caz care sau a unor aplicaţii specifice care să susţină ideile expuse în partea teoretică a lucrării.
 • Lucrarea nu este un colaj de informaţii luate din diverse surse, există un efort de integrare şi de interpretare proprie; discursul este unitar.
 • Există puncte de vedere proprii, originale, interesante.
 • Lucrarea este originală prin selectarea şi asocierea creativă a informaţiilor, prin actualitatea aspectelor/fenomenelor supuse analizei.
 • Ideile prezentate sunt ilustrate cu exemple bine alese.
 • Lucrarea nu constituie o luare de poziţie partizană, parţială, nu conţine afirmaţii care nu pot fi dovedite ştiinţific.