Info teză doctorat

Standarde de evaluare

Evaluarea calității unei lucrări științifice

Introducere și prezentarea problemei

 • Reușește introducerea să prezinte în mod clar care este problematica pe care cercetarea o abordează?
 • Reușește introducerea să aducă argumente convingătoare prin care să arate de ce problematica respectivă este importantă pentru cercetare?

Cadrul teoretic și prezentarea literaturii de specialitate

 • Are cercetarea o bază teoretică puternică? Este adecvată subiectului?
 • Prezentarea literaturii de specialitate este sintetică sau numai descriptivă?
 • Sunt abordate titlurile/lucrările reprezentative ale domeniului?
 • Sunt prezentate și lucrări semnificative din domenii apropiate, lucrări relevante pentru obiectivele cercetării?
 • Sunt întrebările de cercetare SAU ipotezele formulate în mod clar? Sunt ele derivate sau în dialog cu cele mai importante aspecte ale cercetării desprinse din prezentarea literaturii de specialitate?

Metoda de cercetare și corpus

 • Metoda stabilită este adecvată în raport cu obiectivele cercetării și corpusul ales?
 • Tehnicile alese pentru testarea ipotezelor SAU pentru dezvoltarea întrebărilor de cercetare sunt aplicate în mod corect, coerent și riguros?
 • Terenul SAU corpusul ales pentru cercetare sunt adecvate în raport cu obiectivele cercetării?
 • Metoda de cercetare aleasă este explicată în mod științific? Motivul alegerii ei este clarificat în mod riguros? Etapele/formele aplicării ei sunt prezentate în mod transparent, astfel încât alt cercetător să poată reface cercetarea pe același corpus și cu aceiași metodă?

Rezultatele cercetării

 • Rezultatele cercetării sunt prezentate în mod clar și convingător?
 • Interpretarea datelor este făcută cu acuratețe? Sunt prezentate interpretări care nu sunt susținute de rezultatele cercetării?
 • Rezultatele cercetării sunt corelate cu/răspund problematicii din ipoteze SAU întrebările de cercetare?
 • Rezultatele cercetării aduc o contribuție la dezvoltarea disciplinei științifice?

Concluzii și limite ale cercetării

 • Concluziile sunt prezentate în mod clar și elocvent?
 • Concluziile derivă în mod logic din rezultatele cercetării și interpretarea lor?
 • Concluziile arată felul în care cercetarea contribuie la dezvoltarea domeniului, oferind noi perspective teoretice?
 • Concluziile arată felul în care cercetarea aduce contribuții în alte direcții (practica profesională, învățământul de profil, metodologia cercetării etc)
 • Limitele cercetării efectuate sunt prezentate în mod reflexiv, exact și onest? Sunt ele explicate?
 • Sunt identificate direcțiile viitoare ale cercetării, în continuarea și dezvoltarea celei effectuate?

Importanța cercetării pentru domeniul respectiv (SO WHAT?)

 • Care este importanța/semnificația cercetării pentru cercetarea și construcția teoretică din domeniu?
 • Aduc rezultatele cercetării elemente noi în raport cu alte cercetări?
 • Care este poziționarea cercetării în raport cu paradigmele teoretice majore din domeniu?

Stilul lucrării

Este lucrarea accesibilă, poate fi ea înțeleasă (chiar și de un nespecialist)?

Generalizările sunt construite în mod logic?

Scriitura este clară, echilibrată, corentă, atractivă?

Potențialul de publicare

 • Lucrarea este competitivă?
 • Elemente/părți din ea ar putea fi publicate într-o revistă științifică serioasă, fără schimbări majore?
 • Ar putea fi publicată la o editură cu referent științific?