Calendar de activități – semestrul al II-lea

Data-limită pentru depunerea cererii, luni, 27 martie 2023, secretariat – Dana Mendolicchio

Analiza cererilor studenților și aprobarea / respingerea acestora de către Comisia de Voluntariat la nivel de Facultate – 28 martie – 3 aprilie 2023
Publicarea rezultatelor – 3 aprilie 2023
Perioada de contestații – 4-5 aprilie 2023
Desfășurarea stagiului de voluntariat: februarie 2023-iunie 2023

Depunerea dosarului de recunoaștere a activității de voluntariat: 9 iunie 2023 (pentru anii terminali)7 iulie 2023, secretariat – Dana Mendolicchio