Admitere SESIUNEA IULIE 2023. Studii universitare de licență

STRUCTURA EXAMENULUI DE ADMITERE LA NIVEL LICENȚĂ

Nota finală a candidatului va fi compusă din:

50% examen scris: 25% Test grilă vocabular + 25% Argumentare.

(Notă: ultimele medii egale se diferențiază în ordine descrescătoare prin 1. Nota de la testul grilă vocabular și 2. Nota de la proba scrisă de argumentare)

50%  nota finală (media) de la examenul de Bacalaureat

Calendarul examenului de admitere la nivel licență sesiunea IULIE 2023

Admitere FJSC iulie 2023 – studii universitare de licență

 • 03-13 iulie – înscrieri – online
 • 14 iulie – verificări candidați înscriși/finalizare validări candidați
 • 15 iulie –programarea pentru examene
 • 17-19 iulie – desfășurarea examenelor (ordinea specializărilor se va stabili în timp util)
 • 19-28 iulie – corectură, afișare liste, confirmări, finalizarea procesului de admitere

(Examen scris: Nota finală a candidatului va fi compusă din: 50% examen scris: 25% grila vocabular + 25% argumentare. (ultimele medii egale se diferențiază în ordine descrescătoare prin 1. nota la vocabular și 2. argumentare) +50% nota finala la bacalaureat)

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea pentru:
– 1 specializare – 250 de lei,
– 2 specializări – 350 de lei,
– 3 specializări – 450 de lei.

(Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502);

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2022-2023 pentru studii universitare de licență – 3650 de lei, pentru IF și ID. Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de licență pentru IF și ID va fi actualizată cu rata inflației pe anul anterior.

Întrebări frecvente

POT SĂ MĂ ÎNSCRIU LA DOUĂ SAU TREI SPECIALIZĂRI?

Da, candidații se pot înscrie la mai multe specializări și vor depune chitanța cu suma de înscriere pentru câte specializări sunt interesați.

CÂT ESTE TAXA DE ÎNSCRIERE?

Înscrierea pentru :
– 1 specializare – 250 de lei
– 2 specializări – 350 de lei
– 3 specializări – 450 de lei

Taxa de înscriere se poate achita online sau la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO03RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502)

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2023-2024 pentru studii universitare de licență la locurile cu taxă: 3650 de lei, pentru IF și ID.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA EXAMENUL DE ADMITERE NIVEL LICENȚĂ? 

Depunerea dosarului se face ONLINE prin programul de școlaritate al FJSC (ADMA) – link ul va fi afișat în timp util și va fi funcțional din data de 03 iulie până în data 13 iulie 2023, ora 23,59!

ATENȚIE!!! Pentru accesul în aplicația de înscriere candidații trebuie să-și creeze cont de e-mail pe domeniul GMAIL.COM (dacă nu au deja una de acest tip). 

Recomandarea este ca adresa să fie de forma nume.prenume@gmail.com sau prenume.nume@gmail.com

Platforma de înscriere nu permite accesul decât cu acest tip de adresă.

Dosarul cuprinde cópii scanate ale următoarelor documente
(VĂ RUGĂM SĂ DENUMIȚI DOCUMENTELE ÎNCĂRCATE CONFORM SPECIFICAȚIILOR DE MAI JOS):

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 2. Adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2023 în perioada de înscriere) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală de bacalaureat, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 5. Adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate;
 6. fotografie – încărcată online;
 7. C.I sau pașaport;
 8. Chitanţă de plată a taxei/ dovada achitării online a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9.  Dacă este cazul: documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 10. Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru rromi este necesară recomandarea din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă;