Prof. univ. dr. Mirela LAZĂR

Prof. univ. dr. Mirela LAZĂR

Conducător de doctorat

Doctorat în ştiinţe umaniste, domeniul Filologie, cu distincţia summa cum laude (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, 2005).

Conducător de doctorat
Arii tematice: Sociologia jurnaliștilor (Mutații în jurnalism și în spațiul mediatic românesc); Jurnalismul de știință; Noile culturi digitale (Practici și artefacte).

E-mail: miralazar05@yahoo.com
mirela.lazar@fjsc.ro

Interese de cercetare și de predare

 • Discursul mediatic
 • Abordări socio-narative ale dispozitivelor de comunicare în mediul online
 • Practici expresiviste în jurnalismul participativ
 • Jurnalism european
 • Construirea discursivă a identităților (minorități, migranți, noua diasporă)

Mirela Lazăr a fost visiting professor la Institut d’Etudes Politiques de Lyon, Franța, contributor la Ghidul UNESCO pentru formarea în jurnalism „Modèles de cursus pour la formation au journalisme”, expert și coordonator științific în proiecte POSDRU de pregătire postdoctorală și burse postdoctorale de cercetare în domeniul științelor socio-umane și politice.

Este membră în comitetul științific al  Maison des Sciences de l’Homme de Lorraine (MSHL), al revistelor Questions de communication; Revue de recherches francophones en Sciences de l’Information et de la Communication – REFSICOM; The Romanian Journal of Journalism and Communication; Styles of Communication. A publicat capitole în volume la edituri prestigioase, precum Peter Lang, Routledge, Éditions du CNRS, L’Harmattan.

Publicaţii importante

 • • “We” in the EU: (De) legitimizing power relations and status. The case of the 2019 European elections in Romania” (co-autor), Journal of Language and Politics, 21 (2), 2022.
 • • “Entre Facekook et parole télévisuelle, quels recadrages des enjeux nationaux et européens dans l’espace politique roumain ?” (co-autor), in Philippe J. Maarek, Nicolas Pélissier (dir.), L’Europe au défi des populismes nationaux: La communication politique centrifuge des élections de 2019, Paris, L’Harmattan, 2020.
 • • “Migration and Country Status. The Rearticulation of Identities Through Media Counter-Discourses” (co-autor), in Camelia Beciu et al. (Eds.), Debating Migration as a Public Problem: National Publics and Transnational Fields, Peter Lang, 2018.
 • • “Mediating public issues in Romanian broadcast talk: Personalized communi¬cation strategies” (co-autor), Television and New Media, 19 (1), 2017.
 • • “Instrumentalizing the mobility argument: discursive patterns in the Romanian media” (co-autor), in Marcel Endres, Katharina Manderscheid, Christophe Mincke (Eds.), The Mobilities Paradigms. Discourses and Ideologies, London, Routledge, 2016.
 • • ”Plasticité des dispositifs numériques” (co-autor), Questions de communication, 28, 2015.
 • • ”Production d’identités et modes d’engagement dans les débats médiatiques sur la migration en Europe : Le cas de la Roumanie” (co-autor), Social Science Information, 54 (1), 2015.
 • • ”Journalistes en ligne roumains : normes, valeurs et ‘raison pratique’”, Revista Română de Jurnalism și Comunicare, 1-2 (44), 2014.
 • • ”Les étudiants en journalisme face au web 2.0. Une difficile conciliation entre culture participative et identité professionnelle” (co-autor), in Françoise Bernard, Michel Durampart (Dirs), Savoirs en action : Culture et réseaux méditerranéens, Paris, Éditions du CNRS, 2013.
 • • ”Socializarea profesională și ‘europenizarea’ rutinelor și discursurilor jurnalistice”, in Beciu C., Perpelea N., Europa în context. Identități și practici discursive, București, Ars Docendi, 2011.
 • • Noua televiziune și jurnalismul de spectacol, Iași, Ed. Polirom, 2008.