Lector univ. dr. Mădălina BĂLĂȘESCU

madalina.balasescu@fjsc.ro

Lector univ. dr. Mădălina BĂLĂȘESCU

Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare

Absolvent Psihologie (Universitatea Titu Maiorescu, 2014), Doctor în Sociologie (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 2012), Studii post-universitare de specializare în Jurnalism-multimedia (2005), Licenţă în Jurnalism (Universitatea din Bucureşti, 1996), Master în Ştiinţele Comunicării (Universitatea din Bucureşti, 1997).

E-mail: madalina.balasescu@fjsc.ro, madabala@gmail.com
Program de consultaţii: 15.00 – 16.30, sala 619, Leu (etaj 6), cu programare pe mail (nu în aceeași zi cu întâlnirea programată): nume și prenume, dată, oră.

Biografie

Specializări
•    Şcoala de Vară cu specializare în cercetarea mass-media „Media, Democratization and International Development: Foundations for a More Robust Research Agenda”: Center for Global Communication Studies (CGCS)-Annenberg School for Communication at University of Pennsylvania şi Center for Media and Communication Studies (CMCS)-Central European University (CEU)
•    Stagiu de documentare şi schimb de experienţă în domeniul ştiinţelor umane şi  sociale, Franţa, Université Paul Valéry, Montpellier III, Franţa, finanţare grant nr. 16136, contract nr. 24919 (mai 2002)
•    Specializare în producţia de televiziune, SUA, James Cox Training Center, College of Journalism and Mass-Communication, University of Georgia: documentare şi training în managementul producţiei audiovizuale (martie–aprilie 2001) http://www.grady.uga.edu/coxcenter/Activities/Act_2000_to_2001/Act0001_16.php

Dezvoltare personală
•    150 de ore de dezvoltare personală, Asociaţia de  Hipnoterapie şi Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală (noiembrie 2012-iulie 2013).

Interese de cercetare şi de predare

 • Producţie în televiziune
 • Tehnici de lucru în audiovizual
 • Strategii de comunicare în organizaţia media
 • Sociologia mass-media
 • Paradigme ale Comunicării
 • Tehnici de redactare
 • Genurile presei scrise

Publicaţii importante

 • Bălăşescu, M., 2013, Mass-media: reprezentări sociale şi stereotipuri. Societate, democraţie, rol social, Bucureşti, Tritonic, ISBN: 978-606-8571-10-2, lucrare subvenţionată prin Grant alocat de Ministerul Educaţiei in urma Sesiunii de Evaluare din 2013. Valoarea finanţării: 3500 lei
 • Bălăşescu, M., 2003, Manual de producţie de televiziune, Iaşi, Polirom, ISBN: 973-8174-82-2, lucrare publicată în cadrul proiectului „Managementul instituţiilor mass-media”, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României prin grantul nr. 16136, contract nr. 24919,
 • Marinescu, V., Bălăşescu, M., 2014, „The Romanian Press and European Issues: A content Profile” în Stepinska, A.-ed., 2014, Media and Communication on Europe, Berlin, Logos Verlag Publishing House, (sponsored by the National Science Center, Poland, grant no. NN 166 614440), ISBN 978-3-8325-3680-0
 • Bălăşescu, M., 2012,”Convergences places and elements of fiction in mass-media”, în Fiction in the media or media of the fiction, Marinescu,V., Branea, S.-eds., Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-606-1601653
 • Vlad, T., Bălăşescu, M., 2010, “Few Educators, Many Media and Journalism Programs: Journalism and Mass Communication Education in Romania after the fall of the communism” în B. Jospehi, L. Becker-eds., 2010, Journalism Education in Countries with Limited Media Freedom, New York, Washington D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford, Peter Lang, ISBN 978-1-4331-1084-9 pb. (Softcover) , ISBN 978-1-4331-1085-6 (Hardcover), vol. 1
 • Bălăşescu, M., 2010, „Medierea în context democratic: MediaEră, MediaSferă”, Anuarul Secţiunii Sociologia Comunicării, Cunoaşterii şi Tehnologiei Informaţiei din cadrul Societății Sociologilor din România, publicație lansată sub egida Asociației Române pentru Evaluare și Strategie – ARES, Anul 1, Nr. 1, Eikon, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-757-387-2/ISSN 2069-332X
 • Bălăşescu, M., 2009, „Reportajul de televiziune” în Coman M.-coord., 2009, Manual de Jurnalism, ediţie revăzută şi adăugită,Iaşi, Polirom, pp. 575-596, ISBN: 978-973-46-1239-0
 • Coman, M., Radu, R., Hogea, A., Buhăniţă, I., Bălăşescu M., 2006, „Trimedial Working in Local Journalism: Romania and the CEE countries” in Paukens, H. şi Uebbing, S. (eds.), Trimedial Working in European Local Journalism, Reinhard Fischer, Munchen, pp. 119-141
 • Bălăşescu, M., 2001, „Reportajul de televiziune” în Coman, M.-coord., 2001, Manual de Jurnalism, vol. 2, ediţia a doua revăzută, Iaşi, Polirom, ISBN: 973-683-829-3, pp. 219-240
 • Ghiţulescu, M., 1999, „Reportajul de televiziune” în Coman, M.-coord., Manual de Jurnalism, vol. 2, Iaşi, Polirom, pp. 217-239, ISBN: 973-683-261-9
 • Marinescu, V., Balasescu, M., 2013, Between “information” and “entertainment”: Framing the Polish EU presidency in Romanian media, Annales Universitatis Maria Slodovska Curie, vol XX, 1/2013, pp. 199-215
 • Marinescu, V., Bălăşescu, M., 2011, Coverage of Poland’s EU presidency in Romanian printed press and online media – a descriptive analysis, în Studia polityczne, Central European Political Studies, Special Issue-The EU Council Presidency (2011), 3/2013, ISSN 1731-7517, Wydanwictwo Naukowe WNPiD, UAM, Poznan, pp. 231-246
 • Bălăşescu, M., 2003, „Elemente constitutive ale identităţii profesionale a jurnaliştilor” în Revista Jurnalism şi Comunicare, Bucureşti, Tritonic, ISSN - 1842-256x