Lector univ. dr. Mădălina BĂLĂȘESCU

madalina.balasescu@fjsc.ro

Lector univ. dr. Mădălina BĂLĂȘESCU

Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare

Lector, cadru didactic titular, Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare

Doctor în sociologie (Ordin 6508/19.12.2012, nr. 1960/14.02.2013), Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală a Facultatății de Sociologie şi Asistenţă Socială

Email: madalina.balasescu@fjsc.ro

Google Scholar: ‪Mădălina Bălășescu – ‪Google Academic

ORCID: 0000-0001-6174-612X) – ORCID

E-mail: madalina.balasescu@fjsc.ro
Program de consultaţii: 15.00 – 16.30, sala 619, Leu (etaj 6), cu programare pe mail (nu în aceeași zi cu întâlnirea programată): nume și prenume, dată, oră.

Studii, specializări

 • Licenţă în Jurnalism (1377/25.11.1997), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
 • Licenţă în Pishologie, Facultatea de Psihologie, Universitatea Titu Maiorescu (2015)
 • Masterat în Ştiinţele Comunicării (928/25.01.1999), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
 • Program masteral de formare în Psihoterapia Integrativă (2014 – 2016, ARPI, EAIP)
 • Specializare în cercetarea mass-media – Școala de vară „Media, Democratization and International Development: Foundations for a More Robust Research Agenda” (CEU Transcript, nr. 036544/3.12.2009: 2008/2009), Center for Global Communication Studies (CGCS)-Annenberg School for Communication at University of Pennsylvania şi Center for Media and Communication Studies (CMCS)-Central European University (CEU), 29 iunie 2009-15 iulie 2009 (http://www.sun.ceu.hu/01-about/course-archive/2009/02-courses/course-sites/media/Syllabus-Media.pdf)
 • Jurnalism-Multimedia, Studii post-universitare (593/22.06.2009), Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
 • Specializare în producţia de televiziune, SUA, James Cox Training Center, College of Journalism and Mass-Communication, University of Georgia: documentare şi training în managementul producţiei audiovizuale, 2001 (http://www.grady.uga.edu/coxcenter/Activities/Act_2000_to_2001/Act0001_16.php)
 • Specializare în Pedagogie (22/18.01.1999), Universitatea din Bucureşti, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Burse, granturi

Interese de cercetare şi de predare

 • Journalism (Sistem mass-media, Televiziune, Cultură și Identitate profesională)
 • Comunicare (Interpersonală, Grup, Organizație, Societate)
 • Publicitate (Receptare, Consum, Emoții, Creativitate)
 • Sociologie (Comunicare de masă, Mass-media și societate)
 • Psihologie (Fundamente, aplicații în comunicarea socială și profesională)
 • Psihologie Socială (Grup, Organizație, Societate)
 • Psiho-Sociologie (Organizație, Grup profesional)
 • Coaching și Dezvoltare Personală

Cărți

 • Bălășescu, M., 2020, Televiziune în Estul Sălbatic. 30 de ani în 10 dialoguri, Iași, Meridiane Publishing
 • Bălăşescu, M., 2015, Producţia de televiziune. Strategii, principii, tehnici , Bucureşti, Tritonic, ISBN 978-606-749-048-0
 • Bălăşescu, M., 2013, Mass-media: reprezentări sociale şi stereotipuri. Societate, democraţie, rol social, Bucureşti, Tritonic, ISBN: 978-606-8571-10-2, lucrare subvenţionată prin Grant alocat de Ministerul Educaţiei, 2013 (http://www.research.ro/uploads/subventionare-literatura-ts/2013/lista-cartilor.pdf)
 • Bălăşescu, M., 2003, Manual de producţie de televiziune, Iaşi, Polirom, Cod ISBN: 973-8174-82-2, lucrare publicată în cadrul grantului nr. 16136/contract nr. 24919, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României.

Traduceri

 • Caune, J., 2003, Cultură şi Comunicare (traducere din limba franceză), 2000, Bucureşti, Cartea Românească

Articole științifice

 • Simu, M., & Bălășescu, M. (2022). Introducere: aspecte privind dezvoltarea spațiului mediatic online și rolul său în perioada pandemiei, cu accent pe social media. Calitatea Vieții, 33(4), 239–246. https://doi.org/10.46841/RCV.2022.04.01
 • Mădălina Bălășecu, Valentina Marinescu, Framing Epizootic Diseases in Mass Media, Проблеми на постмодерността / Postmodernism Problems Vol. 10, No. 2, 2020, ISSN: 1314-3700, https://pmpjournal.org https://doi.org/10.46324/PMP2002177
 • Romina Surugiu, Adriana Ştefănel, Mădălina Bălăşescu, Alexandru Matei, Vyara Angelova, «Pôles culturels» dans les programmes de télévision, en Roumanie et Bulgarie, 1963-1983, Arhivele Totalitarismului, Volume XXVI, numar 100-101, 3-4/2018 ISSN 1221-6917
 • VYARA ANGELOVA (Université St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgarie), MĂDĂLINA BĂLĂŞESCU (Université de Bucureşti, Roumanie), ROMINA SURUGIU (Université de Bucureşti, Roumanie), (2017), Une culture à l’americaine? Reflexions sur les influences americaines dans la production culturelle europeénne, Revue Roumaine de Philosophie, nr. 2, vol. 61, Juillet-Decembre 2017, București, Editura Academiei Române, ISSN 1220-5400 EA (http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Revue%20roumaine%20de%20philosophie/revue%2061.2%202017%20sommaire.pdf)
 • Balasescu, M., (2016). The news journalists representations on news content. A professional vision of information selection, în Romanian Journal of Sociological Studies, Nr.2/2016, Bucureşti, Editura Academiei Române, ISSN 2457-6158, ISSN-L 2457-6158, pp. 125-145
 • Marinescu, V., Balasescu, M., (2013). Between “information” and “entertainment”: Framing the Polish EU presidency in Romanian media, Annales Universitatis Maria Slodovska Curie, vol XX, 1/2013, pp. 199-215, disponibil la: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2013&tom=20§io=K&numer_artykulu=14&zeszyt=1 , doi: 10. 2478/v10226-012-0031-9.
 • Marinescu, V., Bălăşescu, M., (2011). Coverage of Poland’s EU presidency in Romanian printed press and online media – a descriptive analysis, în Studia polityczne, Central European Political Studies, Special Issue-The EU Council Presidency (2011), 3/2013, ISSN 1731-7517, Wydanwictwo Naukowe WNPiD, UAM, Poznan, pp. 231-246 (http://www.worldcat.org/title/srodkowoeuropejskie-studia-polityczne-central-european-political-studies/oclc/56364580, disponibil la http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/12/ssp-2013-3-231-245.pdf)
 • Bălăşescu, M., 2003, „Elemente constitutive ale identităţii profesionale a jurnaliştilor” în Revista Jurnalism şi Comunicare, Bucureşti, Tritonic

Capitole de carte

 • Bălășescu, M. (2023), „Între Cortina de Fier și Mall-ul de Catifea: distribuția de conținut TV după 30 de ani de evoluție post-comunistă,” în Conjuncturi digitale. Media, comunicare, educație, București, Tritonic
 • Bălășescu, M. (2020), Journalisme Environnemental de Citoyenneté în Rovența-Frumușani, D., Marinescu, V., – coords., Concepts‐clés de la communication environnementale et du développement durable, Cluj, Presa Clujeană (http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/authors_d.php?ida=1822)
 • Bălășescu, M. (2020), Journalism environnemental: entre science et travail missionaire în Marinescu, V., Rovența-Frumușani, D. – coords., Communication, Evironnement et Développement Durable. Etudes de cas, Cluj, Presa Clujeană (http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/authors_d.php?ida=1822)
 • Bălăşescu, M. (2019). La peste porcine sur l’agenda des médias roumains. Étude de cas: Ziare.com. In Marinescu, V. & Rovenţa-Frumuşani, D. (Eds.) Santé et nutrition dans les médias actuels. (pp. 134-146) Ars Docendi, Bucharest
 • Bălăşescu, M., Marinescu, V., 2014, „The Romanian Press and European Issues: A content Profile” în Stepinska, A.-ed., 2014, Media and Communication on Europe, A. Stepinska-ed., Berlin, Logos Verlag publishing house, (sponsored by the National Science Center, Poland, grant no. NN 166 614440) (http://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=3680&lng=eng&id=)
 • Bălăşescu, M., Vlad, T., 2010, “Few Educators, Many Media and Journalism Programs: Journalism and Mass Communication Education in Romania after the fall of the communism” în Beate Jospehi, Lee Becker-ed., 2010, Journalism Education in Countries with Limited Media Freedom, New York, Washington D.C./Baltimore, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford, editura Peter Lang. ISBN 978-1-4331-1084-9 pb. (Softcover) , ISBN 978-1-4331-1085-6 hardback (Hardcover), vol. 1 (http://www.worldcat.org/title/journalism-education-in-countries-with-limited-media-freedom/oclc/544474631&referer=brief_results
 • Bălăşescu, M., 2009, „Reportajul de televiziune” în M. Coman-coord., 2009, Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom
 • Coman, M., Radu, R., Hogea, A., Buhăniţă, I., Bălăşescu M. (2006), „Trimedial Working in Local Journalism: Romania and the CEE countries” in Paukens, H. şi Uebbing, S. (ed.), Trimedial Working in European Local Journalism, Reinhard Fischer, Munchen, pp. 119-141 (disponibil şi la http://www.fjsc.ro/Romana/index.htm#cercetare).
 • Bălăşescu, 2001, „Reportajul de televiziune” în M. Coman-coord., 2001, Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom
 • Ghiţulescu, M., 1999, „Reportajul de televiziune” în M. Coman-coord., 1997, Manual de Jurnalism, Iaşi, Polirom

Contribuții la realizarea unor capitole de carte

 • Bălăşescu, M., Marinescu, V., 2011, în News in Europe, Europe on News, Agnieszka Stepinska-ed., ISBN 978-3-978-3-8325-2703-7, 2011, Logos Verlag, Berlin, 2011 (M. Bălăşescu, V. Marinescu) (http://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=2703&lng=deu&id)
 • Stępińska, A. (2012). Media Coverage of the Polish EU Presidency. Yearbook of Polish European Studies, (15), 61-81

Articole în volume de conferințe

 • Bălășescu, M., 2019, “Promo-Journalism. The new attributes of an old profession” în Communication. Strategic Perspectives: PR Trend International Conference, 26-27 februarie 2018, Cluj-Napoca, Babes-Bolyai University, Accent, pp. 107-120 (ISI Proceedings)
 • Bălășescu, M., 2017, The New Television: an Informational Perspective în CULTURE AND SOCIAL DEVELOPMENT (III) Thematic Proceedings – Information Revolution, New Media and Social Chalenges, John Naisbitt University, Belgrad, Tercija DOO, Bor, ISBN 978-86-7747-578-9 (http://fkm.naisbitt.edu.rs/wp-content/uploads/2017/12/Information-Revolution-New-Media-and-Social-Changes.pdf)
 • Bălăşescu, M., 2010, „Medierea în context democratic: MediaEră, MediaSferă”, studiu, Anuarul Secţiunii Sociologia Comunicării, Cunoaşterii şi Tehnologiei Informaţiei din cadrul Societății Sociologilor din România, publicație lansată sub egida Asociației Române pentru Evaluare și Strategie – ARES, Anul 1, Nr. 1, Eikon, Cluj-Napoca (http://www.ires.com.ro/articol/113/mediere-comunicare.tranzi%C8%9Bie---lansare-de-carte)
 • Bălăşescu, M., 2012,”Convergences places and elements of fiction in mass-media”, studiu, volumul Fiction in the media or media of the fiction, Marinescu,V., Branea, S.-coord., Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 978-606-1601653 (http://topub.unibuc.ro/valentina-marinescu-silvia-branea-eds-fiction-in-the-media-or-media-of-the-fiction/)

Conferințe, workshop-uri internaționale

 • Bălășescu, M., 2023, Liberalizare și Reglementare în Audiovizualul Românesc, Coferința FJSC – UB, Communication in tmes of (poly)crisis and digital disruptive tranformations, 22-23 iunie, București
 • Bălășescu, M., 2022, The Romanian Study Case (2020) of TV Distribution Offer, Networked Communication in the (post-) global era: Information and Knowledge in the Digital World, International Conference, 20-22 mai, București
 • Aurelia Ana Vasile & Mădălina Bălășescu (University of Bucharest, Romania) – “Between the Normative and the Interpretive Approach: Student Performance Online Evaluation Challenges in Journalism and Communication Higher Education, World Lumen Congress 2021, 26-30th of May, 2021 (https://youtu.be/rBoNWfAbMn0)
 • Bălășescu, M.,Marinescu, V., Epizootics and Romanian Media – The Case of African Swine Flu in 2014-2017, Anthrozoology Symposium, Third Edition, Ethics and the Non-human World, Iași, 6-8 of November 2020.
 • Bălășescu, M. International Conference, Romanian television and social movements. A case study: The 10 August 2018 protest, International Conference: Interdisciplinary perspectives in culture, society and arts. Mapping future research directions, Universitatea din București, 25-26 februarie 2020
 • Dr. Romina Surugiu, Dr. Vyara Angelova, Dr. Adriana Ștefănel & Dr. Mădălina B (Faculty of Journalism and Communication Sciences, University of Bucharest, Romania & Faculty of Journalism and Mass Communication, Saint-Clément-d’Ohrid University of Sofia, Bulgaria): L’Ouest ou l’Est ? «Pôles culturels» dans les programmes de télévision, en Roumanie et Bulgarie, 1963-1983, From West to East: Metamorphoses of Discourses in Europe, Bucharest, 24 & 25 October 2019, University of Bucharest, Romanian Academy – Institute of Sociology
 • Bălășescu, M., Romanian Protests from 10 to 12 August 2018. The Radiography of a Momentum of the Romanian Hyber-Nation, 14th Conference of the European Sociological Association: Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 2019
 • Bălășescu, M., Live Life: Witnessing Daily, Building Historically. Study Case of Realitatea TV covering 10-12 August Protests in Bucharest, CEECOM (ECREA), University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria, 19-21 iunie 2019
 • Surugiu, R. (University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Bucharest, Romania), Angelova, V. (University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria), Bălășescu, M. (University of Bucharest, Faculty of Journalism and Communication Studies, Bucharest, Romania), Matei, A. (“Ovidius” University of Constanta, Faculty of Letters, Constanta, Romania), Television in Bulgaria, Belgium and Romania, 1960-1980, between “center” and “periphery”, ECREA, Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation” Conference, Lugano, Swiss, 31 oct-4 nov 2018
 • Bălășescu, M., 2018, Experiential Method in Teaching Television, Conferință Internațională, Zilele Culturii Media, 18-19 mai 2018, Cluj-Napoca, UBB, FSPAC
 • Bălășescu, M., 2018, Promo-jurnalism. Noi atribute ale unei “vechi” profesii., Conferința PR Trend. Comunicarea. Perspective strategice, UBB, FSPAC, Cluj-Napoca, 26-27 februarie 2018
 • Bălășescu, M., Behind and Beyond Romanian Public Television Programs. A production perspective, Télévisions et nations européennes : allers et retours entre centres et périphéries, 1950-1980. European television and nations: between centers and peripheries, 1950-1980, 9-10 noiembrie 2017, București
 • Bălășescu, M., Communication, group, identity: Key representations in the Romanian TV contents, 4th ESTIDIA Conference: Dialogue without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-Group Communication, 29-30 septembrie 2017, Sofia, Bulgaria
 • Bălăşescu, M., New Television: an informational perspective, Conferinţa Internaţională „Information Revolution, New Media and Social Challengesin the World, The Region and Serbia, John Naisbitt University, Faculty of Culture and Media, 25 noiembrie 2016, Belgrad, Serbia
 • Symposium on Ethics in Academia, Frankfurt University of Applied Sciences, iunie 2016 Bălăşescu, M., Romanian Media at cross-roads, “Globalization: Texts · Performances · Practices” Conference, Saint Louis university, Madrid, 25-26 aprilie 2014
 • Marinescu, V., Balasescu, M., 2013, The Romanian Press and European Issues: A Content Profile. The 3rd Congress of the Polish Communication Association, Jagellonian University, Cracovia, Polonia, 26-28 Septembrie 2013.
 • Marinescu, V.,(2012). Between “information” and “entertainment”: Framing the Polish EU presidency in Romanian media. The 2nd Congress of the Polish Communication Association, University of Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia, 20‐21 septembrie 2012
 • Marinescu, V., Balasescu, M., (2012). Elements of framing international news: The case of Polish EU presidency in Romanian mass media. The International Conference - University of Adam Mickiewicz, Poznan, Polonia, 22-24 March 2012.
 • Romanian Public Space after Post-Communist Transition: features and paradoxes, Eurosphere PhD Summer School, Sabanci University, Istanbul, Turcia, 18-22 iulie 2011 (http://eurospheres.org/files/2011/05/EUROSPHERE_PhD_Course_Programme_2011_ISTANBUL_Final1.pdf)
 • Conferinţă Internaţională EUKO 2010 "Local Aspects of European Business Communication" organizată de Facultatea de Relaţii Publice (School of Business Administration Turiba), Riga, Letonia,august 2010, cu prezentarea “Romanian Case: local Aspects of European Business Communication. Historical and local perspectives on market of communication in Romania (http://www.docstoc.com/docs/62349613/Bad-Communication-or-Bad-Business---DOC)
 • - Romanian press in post-communism: The media market and the main features in journalism, videoconferinţă „CFA 300-Romanian Encounters”, Bradley College, Illinois, aprilie 2010
 • Romania and its Media Transition (Madalina Balasescu & Tudor Vlad), Media Democratization and International Development organizată de Center for Global Communication Studies (CGCS) at the Annenberg School for Communication at the University of Pennsylvania, and the Center for Media and Communication Studies (CMCS) at the Central European University (CEU) (29 iulie-15 iulie 2009, Budapesta, Ungaria) (http://www.sun.ceu.hu/01-about/course-archive/2009/02-courses/course-sites/media/Syllabus-Media.pdf
 • Webinar Journalism, New Technologies and Media Development, 14 iulie 2009, în cadrul Şcolii de Vară organizată de Center for Global Communication Studies (CGCS)-Annenberg School for Communication at University of Pennsylvania şi Center for Media and Communication Studies (CMCS)-Central European University (CEU)
 • Conferinţa internaţională Beyond East and West: Two decades of media transformation after the fall of communism, 25–27 June 2009, Central European University, Budapesta, Ungaria (prezentare cu titlul “Romanian press system: between historical mission and rate card” la secţiunea Media Systems).
 • Vlad, T., Bălăşescu, M., : Few Educators, Many Media and Journalism Programs: Journalism and Mass Communication Education in Romania after the Fall of Communism (Tudor Vlad, Madalina Balasescu) (http://www.grady.uga.edu/coxcenter/Activities/Act_2006_to_2007/Materials06-07/Paris/ChapterIv9.pdf), Paper presented to the Professional Education Section of the Conference of the International Association for Media and Communication, Research, Paris, July 23-25, 2007 (http://www.grady.uga.edu/coxcenter/Conference_Papers/Conf_Paper_July_2007_2.php)

Mobilități

 • Mobilitate de cercetare, Universitatea “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria, septembrie 2017
 • Mobilitate de cercetare de lungă durată, Universite Namur, Namur, Belgia, 2 iunie 2017-1 iulie 2017 (proiect "Télévisions et nations en semi-périphérie européenne: comment constituer une identité nationale par la télévision (1958-1980). Études de cas: la Roumanie, la Bulgarie et la Belgique" (IFA-AUF, 06/2016)
 • Mobilitate de cercetare, 8-11 aprilie 2017, Universite Namur, Namur, Belgia 2017 (proiect "Télévisions et nations en semi-périphérie européenne: comment constituer une identité nationale par la télévision (1958-1980). Études de cas: la Roumanie, la Bulgarie et la Belgique" (IFA-AUF, 06/2016)
 • Profesor invitat, Frankfurt University of Applied Sciences, 9th Frankfurt International Week (30 May - 03 June, 2016)
 • Vizită informare, Parlamentul European, 16-18 noiembrie 2015, Bruxelles, Belgia
 • Stagiu de documentare şi schimb de experienţă în domeniul Ştiinţelor Umane şi Sociale, Franţa, Université Paul Valéry, Montpellier III, Franţa (mai 2002: finanţare grant nr. 16136, contract nr. 24919, mai 2002)
 • Specializare în producţia de televiziune, SUA, James Cox Training Center, College of Journalism and Mass-Communication, University of Georgia: documentare şi training în managementul producţiei audiovizuale (martie –aprilie 2001: http://www.grady.uga.edu/coxcenter/Activities/Act_2000_to_2001/Act0001_16.php)