Prof. univ. dr. Luminiţa ROȘCA

roscaluminita.1@gmail.com

Prof. univ. dr. Luminiţa ROȘCA

Colaborator FJSC

Doctor în Filologie (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 2002),
Licenţă în Filologie (Universitatea din Bucureşti, 1977)

E-mail: roscaluminita.1@gmail.com

Interese de cercetare și de predare

 • Discursul media
 • Tehnici de redactare
 • Genurile presei
 • Producţie în presa scrisă şi online
 • Sfera publică

Publicaţii importante

 • L. Roşca (2015), La construcción de los periodistas rumanos, Editorial Niram Art Editorial, Madrid, London, New York.
 • L. Roşca (2013), Building the Identity of Romanian Journalists, LAMBERT Academic Publishing, (varianta în limba engleză a vol. Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor, ediţia a doua [2010], Bucureşti, Tritonic).
 • L. Roşca (2012) La sphère publique, la démocratisation de la vie sociale et politique et les médias en Roumanie, Bucureşti, Tritonic
 • L. Roşca (2010) Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor (ediţia a doua), Bucureşti, Tritonic [editia I: 2000, Iaşi, Polirom]
 • L. Roşca (2006) Mecanisme ale propagandei în discursul de informare. Presa anilor 1985-1995, Iaşi, Polirom
 • L. Roşca (2004) Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom.