Ideologii politice contemporane

Specializarea Jurnalism, anul III, Semestrul 1

Studenţii îşi vor însuşi  semnificaţia termenului „ideologie” şi a importanţei lui pentru politică, urmând să înţeleagă atât cum concepte politice fundamentale – libertate, egalitate, justiţie, democraţie, putere, cetăţeni – sunt conturate de fiecare ideologie, cum interacţionează acestea cu genul, rasa, etnia, cât şi cum ideologiile ne influenţează viaţa.

La finalul cursului, studenţii vor înţelege că viaţa noastră cotidiană a fost şi este influenţată de o serie de valori şi principii care au rădăcini ideologice, că dincolo de personalizarea şi spectacularizarea vieţii politice, în spatele disputelor se află convingeri privind importanţa şi prevalenţa libertăţii, a egalităţii şi că fiecare ideologie se raportează diferit la democraţie, putere, cetăţeni (femei şi bărbaţi).
Titular de curs: Conf. univ. dr. Oana Băluţă