Conf. univ. dr. Elena-Mădălina BUGA-MORARU

madalina.moraru@fjsc.ro

Conf. univ. dr. Elena-Mădălina BUGA-MORARU

Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare

Doctor în Ştiinţe ale Comunicării (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2009), Master în Relaţii Publice şi Publicitate –(Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării – Universitatea din Bucureşti, 2006), Master – Comunicare şi Relaţii Publice – (SNSPA 2004), Studii Umaniste Interdisciplinare în lb. Germană ( Facultatea de Filosofie-Universitatea din Bucureşti, 2002) ;
Licenţă în Litere şi Teologie Ortodoxă (Universitatea din Bucureşti, 1999);
28.08-30.08.2013 – Summer School organizată de EACA (The European Association of Communication Agencies) şi de Edcom (European Institute for Commercial)
Octombrie 2010 – martie 2013 – Program posdoctoral POSDRU/89/1.5/S/62259, cu o cercetare pe “Glocalismul în publicitate” (Universitatea din București, Staffordshire University și Buckinghamshire New University, Marea Britanie )
Ianuarie – mai -2010 – Studii postdoctorale prin bursa de cercetare de la Gaylord College and Mass Communication Studies, SUA, Oklahoma.

Consultaţii: vineri, orele 12.00-14.00 (cu e-mail de anunțare în prealabil), sala 627, Leu.
E-mail: madalina.moraru@fjsc.ro

Interese de cercetare şi de predare

 • Antropologie publicitară
 • Naratologie
 • Fenomenul de glocalizare vs. gobalizare în publicitatea românească
 • Agenţia de publicitate
 • Clipul publicitar

Publicaţii importante

 • 2014 - Poveştile publicitare. De la inspiraţie la strategie, Bucureşti: Ed. Tritonic, ISBN 978-606-749-012-1
 • 2013 - „Patriotism in Romanian Advertising – A Means to Recover National Identity”, Romanian Review of Communicatian and Public Relations, April 2013, pp. 143-160. Genamics JournalSeek; CEEOL; EBSCO, DOAJ;ProQuest;Index Copernicus.
 • 2013 - „Reshaping American Identity through Advertising Standardization vs. Localization, Journal for the Sudy of Religions and Ideologies - vol.12, issue 35 (Summer 2013):39-62. Thomson Reuters - ISI - fără factor de impact (sub 0,1).
 • 2013 - "Appealing to Romanian Consumers during Christmas Campaigns by means of Religious and Traditional Aspects", Proceedia-Social and Behavioral Sciences, vol 81 (1): 490-494.
 • 2012 - „Tradition and dogma in Romanian advertising”, European Journal of Science and Theology, vol 8, no 4
 • 2011 - “The Narrating Instances in Advertising Stories” este publicat în revista BDI (EBSCO) Journal of Media Research, nr. 1(9)/2011.
 • 2011 - "Global and Local Features in Romanian Commercials broadcast at Christmas Time" în Revista Română de Jurnalism şi Comunicare indexată BDI, nr. 2/2011 (septembrie).
 • 2011 - “Aspects of Homogeneity and Heterogeneity in Beer Commercials: A Comparative Approach between Global and Local Advertising", Styles of Communication, no 3/2011, BDI.
 • 2010 - "The “positioning” concept and the fight between two well known brands Coca-Cola and Pepsi", Journal of Media Research, no. 2/ 2010, UBB Media Center, Cluj-Napoca;
 • 2009 - "The myhtical transfer in the advertising field", Journal of Media Research, no. 4/ 2009, pp. 65-76, UBB Media Center, Cluj-Napoca;
 • 2009 - "Iconic Pictures of Ad Heroes", in Revista Română de Jurnalism şi Comunicare, no.3/ 2009, UBB Media Center, Cluj-Napoca;
 • 2009 - Mit şi publicitate, Ed. Nemira.
 • 2008 - Dimensiunea narativă a discursului publicitar", publicată în vol. Cultura şi presa în spaţiul european-conferinţă internaţională, Galaţi, 23-25 octombrie 2008;
 • 2008 - "Arhetipul exploratorului în publicitate", Revista română de Jurnalism şi Comunicare, anul III, nr.4, 2008.