Prof. univ. dr. Raluca Nicoleta RADU

Prof. univ. dr. Raluca Nicoleta RADU

Departamentul de Jurnalism

Departamentul de Jurnalism, FJSC, şi Centrul de cercetare SPARTA
Doctor în Ştiinţe ale Comunicării (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2009), Master în Ştiinţe ale Comunicării (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2001), Licenţă în Jurnalism (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2000)

E-mail: raluca.radu@fjsc.ro

Biografie

Raluca Radu este cercetător de media și cadru didactic al Universității din București din 2002. Este Doctor în Ştiinţe ale Comunicării (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2009), Master în Ştiinţe ale Comunicării (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2001), și are licenţă în Jurnalism (Universitatea din Bucureşti, FJSC, 2000). Raluca Radu a beneficiat de burse de studiu și de cercetare de câte trei luni în Suedia (MidSweden University, Erasmus, 2001), Danemarca (Aarchus School of Business, CIRIUS, 2003) și Elveția (Universita della Svizzera italiana, Swiss National Science Foundation, 2014). Din 2016, este conducător de doctorat în domeniul Științe ale Comunicării.

După obținerea titlului de Doctor în Științe ale Comunicării, în 2009, devine Redactor-șef al Revistei Române de Jurnalism și Comunicare, unul dintre cele mai prestigioase titluri de profil din România, și manager academic în Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC). Va fi, pe rând, Director al Departamentului ID-IFR, Secretar Științific, Prodecan al FJSC, Director al Departamentului de Jurnalism.

Interese de cercetare și de predare

 • Deontologia comunicării publice
 • Economia mass-media (modele de afaceri)
 • Industrii culturale
 • Studii comparative
 • Neoinstituționalism
 • Economie comportamentală

Cursuri

 • Elemente de economia mass-media (Master, anul I, FJSC)
 • Mass media şi industriile culturale (Master, II, FJSC)
 • Deontologie şi autoreglementare (master, anul I, FJSC)
 • Deontologie (licenţă, anul II, FJSC)
 • Introducere în sistemul mass-media (licenţă, anul I, FJSC)
 • Industriile culturale (Școala doctorală, FJSC)
 • Management și Marketing de media (Master, I, Facultatea de Teologie Ortodoxă)
 • Cultura de masă. Teorii, concepte şi evoluţii istorice (Master, I, Facultatea de Istorie)

Publicaţii importante

 • Radu, R. N. (2019). Externalities and Journalism. The International Encyclopedia of Journalism Studies, John Wiley & Sons, Inc.
 • Fengler, S., Kreutler, M., Alku, M., Barlovac, B., Bastian, M., Bodrunova, S. S., ... & Kus, M. (2018). The Ukraine conflict and the European media: A comparative study of newspapers in 13 European countries. Journalism, 1464884918774311.
 • Coman, M., Popa, D. A., & Radu, R. N. (2017). Romania: Unexpected pressures for accountability. In The European Handbook of Media Accountability (pp. 207-215). Routledge.
 • Radu, R. N. (2016). Sanctioning journalistic misconduct: An application of cumulative prospect theory to journalistic self-regulation issues. Journalism, 17(8), 1095-1112.
 • Fengler, S., Eberwein, T., Alsius, S., Baisnée, O., Bichler, K., Dobek-Ostrowska, B., ... & Heikkilä, H. (2015). How effective is media self-regulation? Results from a comparative survey of European journalists. European journal of communication, 30(3), 249-266.
 • Radu, R. N. (coord.) (2015) Deontologia comunicării publice , Iași, Polirom.