Prof. univ. dr. Cecilia TOHĂNEANU

cecilia.tohaneanu@fjsc.ro

Prof. univ. dr. Cecilia TOHĂNEANU

Coordonator de doctorat
Doctor în filosofie (Universitatea din Bucureşti, 1996)
Absolventă a Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (1977) şi a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (1982).
 
E-mail: cecilia.tohaneanu@fjsc.ro
Program de consultaţii: Vineri, 13.00-15.00, sala 410, Facultatea de Matematică.

Interese de cercetare și de predare

 • Filosofia comunicării
 • Filosofia istoriei
 • Epistemologie generală
 • Teorii etice
 • Etică aplicată
 • Filosofie politică

Publicaţii importante

 • Cecilia Tohăneanu, Abordări ale eticii comunicării în relaţiile publice, Editura Universitară, Bucureşti, 2014, 175 p.
 • Cecilia Tohăneanu, Noţiuni de filosofie morală, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 161 p.
 • Cecilia Tohăneanu (coord.), Teorii versus ideologii politice?, Editura Institutul European, Iaşi, 2012, 350 p.
 • Cecilia Tohăneanu, Introducere în etica politică, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 175 p
 • Cecilia Tohăneanu (coord.), Ontologie, Politică şi Etică. Supoziţiile metafizice şi implicaţiile morale ale teoriei politice contemporane, Editura Universitară, Bucureşti, 2010, 170 p.
 • Cecilia Tohăneanu, Realismul ca filosofie a ştiinţei, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005, 146 p.
 • Cecilia Tohăneanu, Epistemologia istoriei. Între mitul faptelor şi mitul semnificaţiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1998, 214 p.
 • Cecilia Tohăneanu, “Could Ross’s Pluralist Deontology Solve the Conflicting Duties Problem?”, Revue Roumaine de Philosophie, Editura Academiei Române, 1220-5400 (În curs de apariţie în Tome 59, Nr. 1 Janvier-Juin 2015).
 • Cecilia Tohăneanu, “Some Remarks on the Controversial Idea of PR Ethics“, Romanian Journal of Journalism & Communication”, Nr. 1-2 (44), 2014, pp. 62-70.
 • Cecilia Tohăneanu, “In memoriam: Karl Popper”, Sfera Politicii, nr. 177, 2014, pp. 7-14.