Admitere Masterat

Jurnalism Tematic

Prezentare generală

Misiune/ Obiective:
Acest program de masterat răspunde nevoilor pieţei presei din România care s-a dezvoltat în ultimii ani, în principal pe linia diversificării şi a specializării. În această perspectivă, programul contribuie la formarea de profesionişti mai bine inseraţi în profesie, mai mobili şi mai adaptaţi la aceste schimbări. Experienţa instituţiei noastre din ultimii ani certifică faptul că domeniile de activitate subsumate jurnalismului specializat se pot extinde şi consolida chiar şi în condiţiile mai puţin favorabile ale unei perioade de recesiune economică, oferind oportunităţi profesionale absolvenţilor acestei specializări.

Program/ cursuri:
Jurnalism explicativ; Jurnalism social; Jurnalism economic; Jurnalism cultural; Jurnalism sportiv; Jurnalism feminin; Mass media şi industriile culturale; Jurnalism de investigaţie; Crearea unei publicaţii; Jurnalism european; Corespondentul de presă; Jurnalism şi protecţia categoriilor defavorizate; Dezbaterea în jurnalismul de televiziune; Transmisiunea în direct; Proiect de cercetare în jurnalism și comunicare; Proiect aplicativ privind producţia (emisiune, ziar, revistă, site) în domeniul jurnalismului specializat.

Admitere 2023

1. Proba scrisă:  un eseu motivaţional privind dezvoltarea profesională prin intermediul acestui program de masterat. Va fi argumentat interesul de studiu, afinităţile și experienţa personală în domeniul jurnalismului. Eseul va avea aproximativ 1.500 de cuvinte și va respecta normele gramaticale, lexicale și ortografice ale limbii standard. Eseul va fi depus la înscriere.

2. Proba orală: analiza unei  informații din actualitatea socială, politică sau culturală prin prisma următoarelor elemente structurante: personaje implicate, impact, fenomen surprins. Subiectele se vor trage la sorți. Notarea va ține cont de cunoașterea fundamentelor teoretice ale jurnalismului şi de aplicarea lor adecvată la tema aleasă, precum şi de coerenţa şi corectitudinea exprimării.

Nota finală va reprezenta media celor două probe.

Bibliografie: Mihai Coman, coord., Manual de Jurnalism, ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 2009

Director program:
Lector univ. dr. Emilia ŞERCAN
emilia.sercan@fjsc.ro

Plan JT 2022-2024

Plan master JT 2018-2019