Admitere Masterat

Comunicare și resurse umane

Prezentare generală:

Programul de Comunicare și Resurse umane este un program interdisciplinar. Format din cursuri care acoperă o paletă largă a celor două domenii, oferă masteranzilor oportunitatea de a acumula cunoștințele necesare pentru o viitoare carieră de profil. Absolvenții programului dețin competențe cerute pe piața muncii. Prin structura sa, masterul formează specialiști în domeniul Resurselor Umane, dar și al Comunicării Organizaționale.
Programul de masterat este construit în jurul a cinci cuvinte-cheie: comunicare, resurse umane, management, devenire, autorealizare.

Misiune/Obiective:
Ne propunem să formăm lideri capabili, care să ocupe funcții importante în organizații. Aceștia vor avea un profil profesional bazat pe excelență și spirit competitiv. Dorința de evoluție și de a fi în pas cu cele mai noi tendințe sunt foarte importante. Tematici de comunicare interpersonală și organizațională, cultură organizațională, managementul resurselor umane, informatizarea comunicării în departamentul de resurse umane sunt doar câteva dintre temele abordate. Masteranzii vor cunoaște caracteristicile comunicării organizaţionale şi responsabilităţile manageriale legate de dezvoltarea în organizaţie a resurselor umane. De asemenea, vor asimila toate informațiile despre leadership, negocierea conflictelor, managementul crizelor în organizații sau despre legislația din domeniu.

Cursuri:
Management general; Leadership şi managementul resurselor umane; Recrutarea şi selecţia personalului; Resurse umane si Internet; Noțiuni fundamentale despre formarea și învățarea organizațională; Noile abordări ale comunicării eficiente; Schimbarea în organizații și comunicarea schimbării; Branding și resurse umane; Cultură antreprenorială; Evaluarea randamentului resurselor umane; Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie; Politici europene de resurse umane; Elemente de dreptul muncii; Management de proiect; Comunicarea internă în organizaţii; Managementul crizei în organizaţii.

Perspective în carieră:
Programul de masterat Comunicare și resurse umane se adresează atât specialiştilor din HR, cât şi oricărei persoane care se pregăteşte să-şi găsească un loc de muncă în domeniul resurselor umane şi care are nevoie de obţinerea unor mai bune competenţe de comunicare socială şi profesională, precum şi de o aprofundare a cunoştinţelor de specialitate din câmpul respectiv.
Programul masteral îşi propune formarea unui set de competenţe atât generale, cât și de specialitate, menite să asigure o rapidă inserţie pe piaţa muncii.
Masteratul urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente din departamentul de resurse umane, dar şi să poată conduce o agenţie de consultanţă în resurse umane sau să lucreze într-o agenţie de recrutare / într-o echipă multidisciplinară de formatori sau în departamente ale marilor instituţii.

Admitere 2023

PROBA SCRISĂ:

Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare/proiect practic în domeniul comunicării organizaționale/resurselor umane. Propunerea de proiect sau propunerea practică va cuprinde minimum 4 pagini, plus bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând, cu corp 12.

*Proiectul are un caracter proiectiv și nu necesită realizarea efectivă a cercetării.

Structura proiectului va cuprinde:

 • Introducerea - Care să cuprindă motivația alegerii și importanța temei pentru domeniul respective;
 • Cadrul teoretic - Succintă prezentare teoretică a tematicii cercetate, cu referire la surse bibliografice;
 • Obiectivele şi rezultate preconizate;
 • Modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare;
 • Bibliografia - Propunerea de proiect va fi însoţită de o listă bibliografică întocmită de către candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet. Toate sursele bibliografice vor trebui citate corect în textul lucrării și trebuie să se regăsească în bibliografia de la finalul proiectului. Bibliografia minimală poate fi aleasă / propusă de candidat din bibliografia recomandată sau din alte surse bibliografice.

Proiectul are un caracter proiectiv și nu necesită realizarea efectivă a cercetării.

 

Bibliografie orientativă

 • Branea, Silvia, 2012, Persuasiune și schimbare organizațională, Editura Universității din București.
 • Cmeciu, Camelia, 2013, Tendințe actuale în campaniile de relații publice, Polirom, Iași.
 • Denning, Stephen, 2010, Limbajul secret al leadershipului, Publica, București.
 • Makin, Peter & Cox, Charles, 2006, Schimbarea în organizaţii, Polirom, Iaşi;
 • Păuș, Viorica, 2006, Comunicare și resurse umane, Polirom, Iași.
 • Pânișoară, Georgeta, Pânișoară, Ion-Ovidiu, 2016, Managementul resurselor umane, Polirom, Iași, Ediția a III-a revizuită și adăugită.

PROBA ORALĂ: interviu
Candidatul/candidata va avea un interviu despre motivația alegerii masteratului cu întrebări din proiectul practic.

Director program:
Conf. univ. dr. Silvia BRANEA
silvia.branea@fjsc.ro

Pagina de Facebook a masteratului Comunicare și resurse umane

Plan CRU 2022-2024