Admitere Masterat

Cercetare aplicativă în Ştiinţele Comunicării

Prezentare generală:

Misiune/ Obiective:
Programul de master Cercetare aplicativă în științele comunicării propune beneficiarilor de educație obținerea unei calificări în cercetare integrată și aplicată în științele comunicării. Masteratul este proiectat explicit pentru a-i instrui pe aceștia în vederea realizării de cercetări originale și aplicate în domeniul științelor sociale și de comportament, subdomeniul științelor comunicării.

Acest program are o componentă importantă de cercetare și se bazează o bună îmbinare între pe teorie și practica, fapt ce furnizează absolvenților independența solicitată pentru o calificare avansată și le oferă cunoștințe profesionale și academice avansate în științele comunicării și în cercetarea în domeniul comunicării precum și o serie de abilități și competențe necesare dezvoltării unei cariere în domeniu.

Calificarea acordată de acest program de master permite absolvenților să înțeleagă într-o manieră aprofundată teoriile și metodele de cercetare din domeniul științelor comunicării, să le adapteze unor situații de comunicare diverse și să construiască strategii de comunicare eficiente.
 
Acest program de master are ca finalitate formarea de competențe avansate și integrate în științele comunicării necesare pentru ocuparea unui loc de muncă pe o piață dinamică și în plină dezvoltare tehnologică precum și participarea la funcționarea și dezvoltarea economică durabilă a pieței media din România și nu numai.

Program/cursuri:

CURSURI ANUL I (comune cu Școala Doctorală de Științe ale Comunicării)

 • Proiect de cercetare în media și comunicare
 • Noi abordări ale comunicării eficiente
 • Industrii creative
 • Etică și integritate academică
 • Antropologia Comunicării/Management general
 • Științele comunicării și științele limbajului
 • Paradigme ale comunicării
 • Comunicare organizațională: modele de cercetare
 • Studii culturale/Elemente de economia media

CURSURI ANUL II (comune cu trei Programe Masterale – Campanii de Comunicare în Relații Publice și Publicitate; Comunicare și Resurse Umane; Jurnalism Politic)

 • Proiect de cercetare în media și comunicare
 • Noi abordări ale comunicării eficiente
 • Industrii creative
 • Etică și integritate academică
 • Antropologia Comunicării/Management general
 • Științele comunicării și științele limbajului
 • Paradigme ale comunicării
 • Comunicare organizațională: modele de cercetare
 • Studii culturale/Elemente de economia media

Admitere 2023

Proba scrisă:

Proiect de cercetare în științele comunicării (2000 cuvinte) care va fi depus la înscriere. 

Proiectul de cercetare se va axa pe o analiză succintă a unui fenomen din domeniul științelor comunicării (comunicarea interpersonală, comunicarea de masă, comunicarea organizațională, comunicarea politică, new media, social media etc.).

Structura proiectului de cercetare:

 • motivația alegerii fenomenului respectiv;
 • analiza critică a lucrărilor de specialitate în care se abordează fenomenul ales;
 • formularea unei întrebări de cercetare empirică;
 • designul de cercetare detaliat și motivat
 • bibliografia.
 • proiectul de cercetare se va scrie cu Times New Roman, spațiere 1,5.

Pentru informații suplimentare și clarificări vă rugăm să scrieți pe adresa: adriana.stefănel@fjsc.ro

Director program:
Lector univ. dr. Adriana ȘTEFĂNEL
adriana.stefanel@fjsc.ro