Admitere Masterat

Campanii de Comunicare în Publicitate şi Relaţii Publice

Prezentare generală:

Misiune/Obiective:
Campanii de Comunicare în Publicitate și Relații Publice este un program de masterat profesional, cu un caracter interdisciplinar, centrat pe cursuri care acoperă tematicile: planificare strategică, creativitate publicitară, relații publice sectoriale, comunicarea de criză, lobby sau publicitatea online. Este un program de masterat validat și înregistrat în RNCIS, care asigură oportunități de inserție profesională pe piața muncii. Ocupațiile aferente din COR și ESCO sunt:

● consultant în relații publice (2432),
● business developper (2431)
● specialist în activitatea de lobby (243220).
● specialist în relaţii publice (243201)
● purtător de cuvânt (243206)
● organizator târguri şi expoziţii (243210)
● specialist relaţii sociale (243212)
● brand manager (243207)
● copywriter publicitate (studii superioare) (265422)
● mediaplanner (265423)

Masteratul CCPRP, program profesional, orientat spre formarea competențelor practice în domeniul științelor comunicării. Având un pronunțat caracter practic, masterul profesional CCPRP oferă formare profesională de înaltă calitate, cercetare și consultanță centrate pe nevoile diferitelor tipuri de organizații publice și private de la nivel local, național și internațional, din diferite sectoare de activitate (turism, sectorul public, bancar, sănătate etc.).

Acest program este primul care vizează dezvoltarea concomitentă a competențelor profesionale și transversale în două domenii ale științelor comunicări: relații publice și publicitate. Programul de masterat Campanii de Comunicare în Publicitate și Relații Publice urmăreşte să formeze profesionişti capabili:

 • să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente legate de comunicarea publicitară şi cea specifică relaţiilor publice;
 • să identifice mizele sociale cu care o organizaţie este susceptibilă să se confrunte şi să influenţeze deciziile privind politicile şi strategiile organizaţionale;
 • să stabileascã responsabilităţile sociale pe care organizaţia trebuie să şi le asume faţă de diferite persoane participante și să elaboreze politici şi programe coerente, flexibile şi adaptate schimbării sociale;
 • să utilizeze cunoștințe de specialitate pentru interpretarea, printr-o analiză critică, a campaniilor de relații publice și publicitate, a strategiilor de comunicare de criză, a activităților de lobby, de dezvoltare a brand-ului etc.;
 • să conceapã şi să gestioneze modurile de intervenţie atât în interiorul organizaţiei, cât şi între organizaţie şi multiplele componente ale mediului extra-organizaţional;
 • să elaboreze proiecte profesionale în echipe pentru diferite organizații.
Rezultatele învățării:
Programul de masterat Campanii de Comunicare în Publicitate și Relații Publice oferă pregătire în domeniul relațiilor publice și publicitate, urmărind obținerea de către studenți a următoarelor cunoștințe, abilități și competențe:
 
a) Cunoștințe
Absolventul masteratului de Campanii de Comunicare în Publicitate și Relații Publice (CCPRP) va dobândi cunoștințe practice și teoretice în domeniul relații publice (lobby, comunicarea cu presa, organizare evenimente, relații publice sectoriale: turism, sectorul public, domeniul bancar, al sănătății etc.) și în cel al publicității (media planning, planificare strategică, branding).

b) Aptitudini, responsabilitate și autonomie
Absolventul masteratului de CCPRP va dobândi o gamă de aptitudini cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice domeniului relațiilor publice și publicității prin campanii de comunicare, planuri de management al crizelor, campanii de rebranding etc.
Absolventul masteratului de CCPRP va avea capacitatea de autogestionare în cadrul liniilor directoare aferente unor organizații unde va lucra, de a supraveghea activități de rutină ale altor persoane în cadrul organizației (ca membru sau director al departamentului de PR al unei organizații sau ca PR-ist într-o agenție de relații publice sau publicitate).

 
c) Competențe

Admitere 2023

1. PROBA SCRISĂ un referat care urmăreste să convingă, printr-o construcție logică, că respectivul candidat merită și este interesat să urmeze cursurile masteratului. Se va depune la înscriere.

Redactare: Times New Roman, 12, spațiere 1 rând, maximum două pagini. Se va scrie cu diacritice.

Atenție! Nu se admit propuneri sau materiale plagiate.

Notă: Înscrierea la examen se poate face atât online cât și offline, în funcție de modalitatea pe care candidatul o consideră oportună.

  2. PROBA ORALĂ – interviu – motivația alegerii masteratului și întrebări din eseul motivațional.

  Director program:
  Lect. univ. dr. Iulian Vegheș

  iulian.vegheș@fjsc.ro
   

  Plan de invatamant CCPRP 2019-2021

  Plan CCPRP 2022-2024