Admitere Licență

Jurnalism ID

Structura examenului de admitere la nivel licență, învățământ la distanță (ID)

Nota finală a candidatului va fi compusă din:

 • 50% examen scris: 25% Test grilă limba română vocabular + 25% Argumentare.

(Notă: ultimele medii egale se diferențiază în ordine descrescătoare prin 1. Nota de la testul grilă vocabular și 2. Nota de la proba scrisă de argumentare)

 • 50%  nota finală (media) de la examenul de Bacalaureat

Examenul de admitere la specializarea Jurnalism constă într-o probă scrisă cu două subiecte:
– Test grilă limba română vocabular
– Argumentare

Model subiect

Examenul de Admitere  proba de limba română vocabular – 2023

I. Limba română vocabular: transcrieți răspunsul corect – doar cifra și litera majuscula, de exemplu: 31 C

1. Precizați numărul de greșeli de exprimare din enunțul: Era un fapt de notorietate publică acest eșec,
or el a fost și mai mult populat.
A. 2 greșeli; B. 3 greșeli; C. 4 greșeli.
2. Precizați numărul de virgule necesare în enunțul următor: Chit că nu arăta interes totuși a venit la
timp așa cum face un foarte bun prieten.
A. o virgulă; B. 2 virgule; C. 3 virgule.
3. Alegeţi seria din care toate cuvintele fac parte din aceeaşi familie lexicală:
A. nevăzător, invizibil, prevedere, clarvăzător; B. mult, înmulţi, demult, multitudine; C. albeață,
albitură, alb, înălbitor.
4. Selectați enunțul în care substantivele au forme corecte de plural:
A. Se aud ciocănitoarele peste tot.
B. Găinușile sunt îndrăgite de bunica.
C. Folosește trei albușuri la prăjitură.
5. Selectați seria în care prima formă este corectă: A.disident/dizident; B. detaila/detalia; C.islaz/izlaz.
6. Selectați seria în care există numai forme lexicale corect scrise: A. voluptos, usufruct, vizavi; B. tumultos, șpicheriță, repertoar; C. spaghete, respectuos, uzufruct.
7. Alegeți seria în care toate cuvintele sunt scrise corect: A. rucsac, fucsia, comics, cocserie; B. ruxac, fuxia, comix, coxerie; B. ruxac, fucsia, comics, cocserie.
8. Sinonimul cuvântului rapace este: A. cinic; B. generos; C. lacom.
9. Alegeţi enunţul integral corect:
A. Eu însumi, ca băiat, preţuiesc mult sportul.
B. Maria înseşi cunoaşte bine regulile.
C. Fetei înşişi îi place mul tenisul.
10. Selectaţi seria care este integral corectă:
A. nu fi agresivă!; nu zi adevărul!; nu fă greşeli! B. lua-m-ar acasă!; fir-ar să fie!; găsi-v-ar norocul! C.
vii mâine?; ţii greu?; şti adevărul?
11. Selectați seria în care toate cuvintele sunt diminutive:
A. motănel, cuțitaș, cărțoaie; B. merișor, caiețel, bărcuță; C. perișor, păducel, pietriș.
12. Precizați numărul omonimelor din seria următoarelor cuvinte: debit, dans, delfin, doc, dac, dinte.
A. 2 cuvinte; B. 3 cuvinte; C. 4 cuvinte.
13. Alegeți perechea de antonime:
A. intermitent-discontinuu; B. vetust-nou; C. opac-mat;
14. Precizați seria în care toate cuvintele sunt sinonime între ele:
A. hidos, diform, respingător; B. caznă, efort, relaxare; C. calamitate, năpastă, noroc;
15. Selectați seria în care sintagmele sunt integral scrise corect:
A. scandalagii aceia; fiii harnici; B. arbitrii corecți, oamenii noștrii; C. albaștrii ochi, acești membri.
16. Selectaţi seria ȋn care toate cuvintele sunt despărţite ȋn silabe incorect:
A. pie-tri-fi-ca, fii-că, pie-des-tal, coa-fe-ză; B. lin-cșii, pa-u-per, pi-e-des-tal, a-us-cul-ta-re;
C. co-ră-bi-er, aus-cul-ta-re, trau-ma-tism, ca-lom-ni-os.
17. Selectați enunțul în care verbul este corect conjugat:
A. El se înșeală mereu când caută un cadou potrivit.
B. Ea se așază pe scaun repede.
C. El agrează discuția.
18. Indicați câte cuvinte sunt derivate cu prefixul post- în seria: postăvar, postulat, postpalatal,
posterior, postnatal, postliceal, postdata: A. trei; B patru; C. cinci.
19. Selectați seria în care toate sintagmele sunt scrise corect:
A. Catedra de limba engleză, Dilema veche (publicație ); B. Editura Univers Enciclopedic, admiterea
la litere; C. Palatul Parlamentului, secretar de stat la externe.
20. Sensul expresiei a nu lipsi ca martie din post este: A. a nu fi religios; B. a nu lipsi niciodată de
undeva; C. a fi apreciat de toți.
21. Selectați enunțul integral corect:
A. Ca și prietenă nu te aprob mereu. B. Am procedat la fel ca tine. C. Am ales ca și cadou un ceas.
22. Precizați câte structuri pleonastice sunt în seria: mare magnat, legație diplomatică, a ameriza pe
mare, fantă îngustă.
A. 2 pleonasme; B. 3 pleonasme; C.toate.
23. Precizați câte dintre următoarele cuvinte sunt scrise corect cu cratimă: prim-plan, prim-rang,
prim-solist, prim-ajutor, vice-prim-ministru, prim-procuror.
A. 3 cuvinte; B. 4 cuvinte; C. toate.
24. Precizați numărul de greșeli din enunțurile:
El citii scrisoarea, care și-a adus aportul la bună-starea lui. Chiar și proprii fii lau încurajat să
continue afacerea.
A. 2 greșeli; B. 3 greșeli. C. 5 greșeli.
25. Completați cu termenul potrivit în enunțul date:
Înclinarea de a distruge prin foc, de a provoca incendii a fost numită….
A. piromanie; B. piromanție; C. pirotehnică.
26. Selectaţi seria paronimică integral corectă:
A. piesă muzicală în adagiu / adagio străvechi chinez; B. obiect de menaj /manej al cailor; C. reverul
medaliei/ reversul gulerului;
27. Alegeți seria în care, în toate cuvintele, litera x se pronunță gz: A. elixir, existență, exersare;
B. excamota, expira, excelent; C. exod, exhumare, expert.
28. Selectați enunțul în care există un cuvânt compus scris incorect:
A. L-a mințit cu bună-știință.
B. În casa aceasta ești mereu bine-venit.
C. El este bine-cunoscut pentru romanele lui.
29. Alegeți seria în care sintagmele sunt scrise integral corect:
A. rochie pepită, atitudine burlească; B. mișcări eficace, copil locvace; C. cîmpie pitorească, dureri
atroci.
30. Precizați seria integral corectă a substantivelor aflate la cazul genitiv:
A. bucuria izbânzii, culoarea ouălor; B. gustul ciocolății, mirosul poienei; C. tăierea panglicei,
culoarea oălelor.

Bibliografie orientativă:

 • Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM3), Editura Univers Enciclopedic Gold, ediția a III-a revăzută și adăugită, 2021.
 • DEX - Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2016.
 • Buca, Marin, Cernicova, Mariana, Dicționar de omonime, Ed. Prestige, 2019.
 • Buca, Marin, Cernicova, Mariana, Dicționar de paronime, Ed. Prestige, 2020.
 • Bulgăr, Gheorghe, Dicționar de sinonime, Ed. Lucman, 2006.
 • Bulgăr, Gheorghe, Dicționar de omonime, Ed. Lucman, 2002.
 • Cobet, Doina, Manea, Laura, Dicționar general de sinonime al limbii române, Ed. Gunivas, 2016.
 • Pricop, Lucian, Baranga, Ilie, Dicționar de pleonasme, Ed. Cartex,  2016. 

Model subiect

Examenul de Admitere  proba de Argumentare – 2023

II. Care este jurnalistul/jurnalista contemporan/ă care vă inspiră? Argumentați-vă alegerea în cadrul unei
dezbateri pe această temă, organizată în liceul dumneavoastră. (30-50 de rânduri)

Sfaturi utile de redactare: 

Textul argumentativ prezintă opinia autorului, pe care acesta o susține prin argumentele expuse.

Structura de bază a textului argumentativ:

 • Prezentarea într-o frază a tezei expuse în cerinţă;
 • Prezentarea opiniei autorului într-un paragraf;
 • Înşiruirea argumentelor, de la cel mai slab la cel mai puternic, corelate cu eventualele contraargumente;
 • Concluzia, care este întotdeauna în favoarea tezei autorului. Concluzia este o construcţie sugestivă şi expresivă, scopul acesteia fiind de a-l convinge pe potenţialul interlocutor de soliditatea argumentării dumneavoastră.

Argumentarea poate fi construită prin susţinerea propriei teze sau prin respingerea fermă a argumentelor celuilalt.

În notare, urmărim minimum 3 argumente.