Punct de vedere aprobat în Consiliul FJSC

Ca urmare a informațiilor publicate vineri, 26 ianuarie 2024, de platforma RISE Project, Consiliul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), Universitatea din București (UB), a aprobat astăzi, 29 ianuarie 2024, în ședință de urgență, următorul punct de vedere, în numele întregii comunități a FJSC::

(1) La nivelul Universității din București și al FJSC există toleranță zero față de orice forme de abuz.

(2) Comisia de Etică a Universității din București a fost deja sesizată ca urmare a articolului publicat pe 26 ianuarie a.c. de către RISE Project.

(3) Consiliul FJSC reiterează, în acest context, obligația tuturor membrilor comunității universitare a FJSC (studente și studenți, cadre didactice, cercetătoare și cercetători și personal administrativ) de a respecta cele mai înalte standarde de conduită în conformitate cu legislația și reglementările interne în vigoare, dar și cu standardele morale care trebuie să guverneze relația dascăl – studentă – student și toate celelalte relații de interacțiune profesională.

(4) Pentru a asigura un climat incluziv și sigur, atât pentru studentele și studenții săi, cât și pentru cadrele didactice, cercetătoarele, cercetătorii și personalul administrativ, Universitatea din București a întreprins, de-a lungul timpului, următoarele măsuri:

I. În cadrul Universității din București funcționează Comisia de Etică ce „analizează şi soluționează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară”. Codul de Etică și Deontologie al Universității din București, potrivit Art. 11, alin. (2), lit. a), b), c), interzice „insulta verbală sau scrisă, abuzul de putere, hărțuirea (…), inclusiv hărțuirea sexuală, șicanarea sistematică și alte asemenea”;

II. În cadrul Universității din București funcționează Biroul de Incluziune, Echitate și Egalitate de Șanse din Direcția Orientare Strategică, Evaluare, Monitorizare și Politici Publice, care, printre alte atribuții, asigură intervenție și sprijin în cazurile de hărțuire sau abuz;

III. În cadrul Universității din București mai funcționează și Departamentul de Consiliere și Orientare în Carieră, care oferă servicii de consiliere prin angajați și voluntari – psihologi, sociologi și consilieri – pentru, printre altele, depășirea dificultăților emoționale, situații de bullyșing și/sau discriminare;

IV. Universitatea din București a lansat Planul de egalitate de gen 2022 – 2024, care conține, printre altele, măsuri de prevenire și combaterea a hărțuirii sexuale și a discriminării pe criteriul de gen;

V. Universitatea din București a lansat, în anul 2018, manualul „Etică și integritate academică” (Emanuel Socaciu, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu, 2018, București: Editura Universității din București), în acces liber, care, printre altele, are și două subcapitole intitulate „Comportamente imorale în universitate și consecințele lor”, respectiv „Autoritate, ierarhie și respectul datorat demnității umane. Hărțuire, favoritism și nepotism” și care este folosit ca suport de curs, alături de alte materiale academice, la cursurile de etică și integritate academică;

VI. Regulamentele Universității din București prevăd constituirea unor comisii de disciplină atunci când există sesizări privind orice formă de abuz. Universitatea din București a primit în ultimii ani o singură sesizare cu privire la săvârșirea de către un cadru didactic a unor fapte de hărțuire sexuală, iar respectivul cadru didactic a fost sancționat cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, cea mai severă dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege.

(5) De asemenea, la nivelul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării au mai fost întreprinse, de-a lungul timpului, pe lângă măsurile existente la nivelul Universității din București, următoarele:

I. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării are, în planul de învățământ, cursul facultativ Prevenirea violenței împotriva femeilor: strategii de cercetare și comunicare, care se adresează tuturor studentelor și studenților de la toate formele de învățământ, toate specializările și toți anii de studiu, disciplină care dezvoltă competențe de cunoaștere și înțelegere a tematicii violenței împotriva femeilor și abilități de comunicare și cercetare în domeniu.

II. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București este, probabil, facultatea de profil din țară cu cel mai activ colectiv didactic în promovarea politicilor de gen și în cercetarea egalității de șanse. Cadrele didactice realizează, de, probabil, mai bine de 20 de ani, cercetări în care sunt implicați activ studente și studenți, inclusiv proiecte internaționale multianuale în care se raportează situația din România;

III. Tot la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, studenții și studentele sunt încurajați să realizeze, la finalizarea studiilor, lucrări de licență și disertații de master în domeniul studiilor de gen, în acest sens, în ultimii ani, existând o Comisie de studii de gen în cadrul examenelor de finalizare a studiilor care evaluează lucrările de licență și disertațiile de master pe această tematică ale studentelor și studenților;

Abuzul la catedră este o problemă de natură administrativă, nu academică, și are nevoie de astfel de reglementări. Cunoașterea specifică invocată mai sus trebuie să fie transferată în măsuri administrative, de exemplu într-o sesiune de orientare a studenților la începutul anului I al programului de studiu care să cuprindă și noțiuni despre: ce este hărțuirea sexuală, care sunt reglementările UB, căi de acțiune. Prin urmare, începând cu anul universitar 2024-2025, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării va introduce o sesiune de orientare a studenților în care aceștia vor fi informați cu privire la drepturile și obligațiile lor, iar nediscriminarea și egalitatea de șanse vor fi explicate de experți în domeniu. 

(6) Consiliul FJSC apreciază și susține demersul Asociației Studenților la Comunicare (ASC) de lansare a campaniei „STOP abuzului la catedră” și a formularului de reclamare a abuzurilor.

Solicităm Rectoratului Universității din București să aprobe o Procedură Operațională de sesizare, cercetare și sancționare a încălcărilor Regulamentului Intern conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018. Solicităm actualizarea Regulamentului Intern prin includerea definițiilor conforme cu legislația specifică din domeniul discriminării și hărțuirii, precum și cu punerea la zi a acestuia cu Legea nr. 198/2023. În prezent pe site-urile facultăților se găsesc variante diferite ale Regulamentului Intern.

(7) Consiliul FJSC încurajează orice persoană (studente și studenți, cadre didactice și personal administrativ) care se simte victimă a oricărei formă de abuz să reclame acest lucru și să apeleze la sprijinul și consilierea oferite la nivelul UB de specialiști, așa cum le-am descris la punctul (4) (II) și (III). Sesizările disciplinare, pentru încălcarea Regulamentului Intern sunt adresate Rectorului Universității din București.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării