Conferința națională „Gândind asupra Europei”, 23-24 iunie 2023 (Call for papers)

În zilele de 23-24 iunie 2023, va avea loc Conferința națională „Gândind asupra Europei”, organizată de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Departamentul de Formare în Cariera Didactică și Științe Socio-Umane, Universitatea Politehnica din București.

În cadrul conferinței, vor fi abordate, din perspectivă multidisciplinară, paradigmele teoretice și fenomenele istorice și culturale, de asemenea, cele comunicaționale, care se situează în centrul dezbaterilor privind Estul Europei. Vom avea în vedere comunicări subsumate următoarelor direcții tematice:

  • Paradigme teoretice de analiză a Europei de Est;
  • Postcomunismul și ruta centru – periferie;
  • Globalizare și război în Europa de Est – reconfigurări discursive;
  • Nation Branding est-european;
  • Traumă, memorie și reconciliere;
  • Identitate, comunitate și naționalism;
  • Religie, secularism, democrație.

Sunt invitați să participe cercetători, doctoranzi, masteranzi și tineri cercetători în domeniul filosofiei, studiilor sociale și umane, științelor comunicării, științelor politice și studiilor culturale.

Cei interesați trebuie să trimită un rezumat de maximum 1.000 de caractere, redactat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, pe adresa arthur.suciu@usm.ro până la data de 1 iunie 2023. Pentru redactarea rezumatului și a articolului va fi utilizat stilul de redactare APA. Rezumatul va conține numele, adresa de e-mail și afilierea instituțională a autorului.

Dintre membrii comitetului științific al conferinței fac parte conferențiar univ. dr. Antonio-Roberto Momoc, decanul FJSC, și lector univ. dr. Adriana Ștefănel, directorul Departamentului de Antropologie Culturală și Comunicare din cadrul FJSC. În comitetul de organizare o regăsim și pe colega noastră, asistent univ. dr. Gabriela Cătălina Danciu.

Call for papers – Conferința nationala USV – 2023