Selecție FJSC-UB pentru mobilități de studii ERASMUS+ pentru anul academic 2023-2024

Selecția la nivel de facultate pentru mobilități studenți (stagii de studiu) ERASMUS+ pentru anul academic 2023-2024 are loc în Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București în perioada 27 martie – 25 aprilie 2023 (a se consulta calendarul de mai jos).


Lista destinațiilor disponibile pentru studenții FJSC poate fi accesată, cu adresa instituțională de tip fjsc.ro, la ACEST LINK.
Lista numărului de locuri finanțate alocate facultăților poate fi accesată, cu adresa instituțională de tip fjsc.ro, la ACEST LINK. Pentru anul academic 2023-2024, FJSC are alocate 18 locuri în rețeaua Erasmus+ (în afara alianței CIVIS).
 
Criterii generale (minimale) de selecție:
·       Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe durata mobilității Erasmus+,
·       Promovarea unui test de limbă straină / dovada cunoștințelor lingvistice într-o limbă străină;
·       Prezentarea unei scrisori de intenție / de motivație, într-o limbă străină;
·       Prezentarea unui Curriculum Vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină);
·       Prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul.

Precizări privind efectuarea mobilității: 

 • Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă. 
 • Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 și master anul 2) vor putea beneficia de mobilități Erasmus+ derulate numai în semestrul al doilea din anul academic 2023-2024 (condiție: admiterea la master/doctorat). 

Precizări privind finanțarea ERASMUS

 • Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul primul semestru al anului academic 2023-2024.
 • Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă). 
 • În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.
 • Grantul Erasmus nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.
 • Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2023-2024, este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia600 €/lună
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia540 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

Granturile sunt în creștere față de nivelul anului 2022-2023: 520, respectiv 470 €/lună.

Calendarul concursului de selecție

27.03-7.04.2023 – depunerea online a dosarului de candidatură (vezi mai jos detalii)

10.04.2023 – anunțarea programării interviurilor

11.04.2023 – desfășurarea interviurilor 

12.04.2023 – anunțarea rezultatelor

13.04.2023 – depunerea contestațiilor

24.04.2023 – soluționarea contestațiilor

25.04.2023 – publicarea rezultatelor finale

Dosarul de candidatură

Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse online până vineri, 7.04.2023, ora 20:00,  folosind ACEST FORMULAR:

 • Carte de identitate (CI),
 • Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină de circulație internațională,
 • Scrisoare de intenție/motivație într-o limbă străină de circulație internațională, 
 • Plan al programului de studiu (câte 1 plan pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul – fiecare student poate face trei opțiuni),
 • Certificat/atestat/diplomă de limbă străină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină,
 • (opțional) Diplome și atestate profesionale obținute de candidat, relevante pentru stagiul Erasmus.

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel: 

 • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină) care au punctaj între 1 și 10 (10 = maxim), punctajul reprezentând fie nota obținută la testul de limbă străină, fie nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar. În cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă după cum urmează: nivel C2 – 10 puncte, Nivel C1 – 9 puncte, Nivel B2 – 7 puncte, Nivel B1 – 5 puncte.
 • Nota 2 (10% din punctajul total): media anilor de studiu, care are un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim), punctaj reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul I din anul academic 2022-2023.
 • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus (CV tip Europass, plan al programului de studiu propus pentru stagiul Erasmus, diplomele și atestatele profesionale obținute de candidat relevante pentru stagiul Erasmus), având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).
 • Nota 4 (40% din punctajul total): motivația candidatului pentru efectuarea mobilității Erasmus (reliefarea obiectivelor principale ale mobilității Erasmus+, cunoașterea oportunităților oferite de aceasta) și adaptabilitatea candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la realitatea economică și financiară din țara gazdă, având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).

Criteriile de departajare sunt, în ordine:

1.     punctajul obținut la interviu,

2.     punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice,

3.     punctajul obținut pentru situația școlară.

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Mai multe informații despre procesul de selecție pentru mobilități puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate, lect. dr. Anca Anton, la adresa anca.anton@fjsc.ro. De asemenea, studenții FJSC interesați de mobilitățile Erasmus+ sunt invitați să se înscrie pe grupul de Facebook inițiat special pentru a facilita accesul la informații și răspunsuri: https://www.facebook.com/groups/erasmus.fjsc.ub 

În plus, poate fi consultat și contul de Instagram https://www.instagram.com/erasmusfjsc/, dedicat experiențelor Erasmus la și de la FJSC.

Pentru susținerea studenților ce doresc să aplice, în perioada 27-31 martie 2023 va avea loc Săptămâna Erasmus la FJSC (detalii pe platformele de comunicare ale facultății).

Selecție FJSC-UB pentru mobilități de studii ERASMUS+ pentru anul academic 2023-2024