Mobilități Erasmus+ de predare 2023-2024

În ședința BECA din data de 27.02.2023 a fost aprobată lansare selecției centralizate pentru mobilități de predare Erasmus+ 2023, pentru un număr total de 180 de bursieri pe întreaga universitate, pentru mobilități derulate în perioada 1 martie – 30 octombrie 2023.

Selecția va avea loc la nivel central (DRI – Biroul Erasmus+), prin depunerea dosarelor de candidatură exclusiv online prin formularul disponibil la adresa https://forms.gle/Xz6rL8NeYXyPqY6h6, până la epuizarea fondurilor Erasmus+ alocate acestor mobilități, respectiv:

– 120 de bursieri pentru mobilități finalizate până la 31.05.2023, cu finanțare din proiectul KA103-2020,
– 60 de bursieri pentru mobilități finalizate până la 30.10.2023, cu finanțare din proiectul KA131-2021.

Criteriile minimale de eligibilitate și selecție pentru mobilități de predare Erasmus sunt următoarele:
calitatea de personal didactic al UB: angajat cu contract de munca în UB pentru activități de predare, pe perioadă determinată/nedeterminată, cu sau fără titlul de doctor; doctoranzi cu sarcini de predare în anul academic 2022-2023,
-cunoașterea unei limbi străine nivel minim B2,
-prezentarea unui plan de predare provizoriu care să conțină obiectivele și activitățile propuse pentru perioada de mobilitate.

Evaluarea candidaturilor și validarea acestora va fi continuă, cu condiția ca dosarul de candidatură să fie complet, în baza prevederilor acordurilor bilaterale Erasmus încheiate și conform criteriilor minimale de eligibilitate și selecție.

Rezultatele selecției se vor comunica pe pagina de internet a Biroului Erasmus+ (o dată la două săptămâni) și direct candidaților, în vederea eficientizării demersurilor administrative pentru deplasare.
Eventualele contestații se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data informării candidatului asupra rezultatului și vor fi soluționate în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

Un candidat poate depune două dosare diferite, unul pentru o mobilitate derulată până la 31.05.2023 și altul pentru o mobilitate derulată până la 30.10.2023, în cadrul a două universități gazdă diferite.

În vederea validării și selecției, dosarul de candidatură trebuie să cuprindă obligatoriu:
– Solicitare de participare la selecție, avizată la nivel de facultate: Director Departament, Responsabil Erasmus și Decan,
– Curriculum Vitae, redactat în limba engleză, franceză sau în altă limbă de circulație internațională,
– Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (plan de predare), avizat la nivel de facultate UB,
– Scrisoare de invitație/acceptare din partea instituției gazdă, cu mențiunea perioadei mobilității de predare.

Stagiul Erasmus pentru mobilități de predare poate avea loc în cadrul universităților partenere Erasmus+ pentru anul academic 2022-2023, în conformitate cu acordurile Erasmus semnate pentru fiecare facultate a UB și cu acordul Erasmus+ semnat cu universitățile membre ale Alianței CIVIS (acord valabil pentru toate domeniile de predare și fără număr de locuri predefinit).

Destinațiile posibile conform cu acordurile Erasmus și documentele tip sunt disponibile la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1mGKzNwgshZ0_Cympxc2uKIJ59X_nO0eD?usp=share_link.

Mobilitățile de predare Erasmus+ vor fi finanțate pentru o perioada de minim 4 zile în instituția gazdă (2 zile consecutive de predare și 2 zile pentru transport) și maxim 7 zile (5 zile de predare și 2 zile pentru transport). Finanțarea este condiționată de prezența fizică în instituția gazdă și de un număr minim de 8 ore de predare pentru 5 zile.

Informațiile vor fi de asemenea disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/profesori-erasmus/.