Relații publice guvernamentale

Specializarea CRP, anul III, Semestrul 1

Dragi studente/Dragi studenți,
De ce ați alege cursul Relații publice guvernamentale?

Pentru a afla despre:
· Relații publice în sectorul public: rol și management în context socio-politic, afaceri publice, diplomație, relații interdepartamentale la nivel național și internațional, relații publice guvernamentale, relațiile publice în administrația publică locală, națională și internațională;
· Strategii de comunicare în relația cu presa. Rețeaua purtătorilor de cuvânt: național versus internațional;
· Tipologii ale organizațiilor: roluri, funcții. Național versus internațional: relaționare, structuri, construcție și răspundere.

Materiale/bibliografie
Acest curs nu are la bază un text prestabilit, ci este un mixt între articole, capitole de cărți și studii de caz din profesie accesibile tuturor studentelor/studenților.

Evaluarea performanțelor se va face urmărind realizarea și susținerea unui proiect în echipă sau individual (sau o analiză de proiecte), respectând rigorile academice, participarea activă la curs și seminar, promovarea examinării finale (în sistem online).

Titularul cursului: Lector univ. dr. Mihaela Păun; mihaela.paun@fjsc.ro.