Limba română. Normă, variație și deviație


Specializare, an: acest curs facultativ poate fi ales de orice student, indiferent de an și specializare
Semestru: I

Obiectivul principal al cursului este să treacă în revistă abaterile morfosintactice, lexico-
semantice, de grafie și de pronunțare, dar și inadvertențele stilistice frecvente din varianta
jurnalistică a românei actuale, astfel încât studenții să-și însușească norma academică și să
conștientizeze ce înseamnă exprimare naturală, nuanțată, elegantă și clară în limba nativă. În
afară de tratarea sistematică a problemelor punctuale din domeniile menționate, printre
conținuturile cursului se află și prezentarea surselor normative recomandate și utilizarea lor
corectă. Se va insista, de asemenea, asupra unor aspecte precum: corectitudinea politică la nivel
lingvistic, calcul după engleză și clișeul lingvistic.

Cursul propus este orientat practic: expunerile vor conține multe exemple, iar studenții
vor primi teme aplicative. Pe parcursul întâlnirilor, în curs vor interveni câțiva invitați cu
activitate relevantă atât în elaborarea normei, cât și în promovarea ei în spațiul public.
Cursul se va desfășura on-line, platforma folosită fiind Google Meet.
Evaluarea va consta în examinare finală scrisă (70%), în ultimul curs, și evaluare pe tot
parcursul semestrului (20%).

Carmen Mîrzea Vasile este lector la Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere
(Universitatea din București) și cercetător la Institutul de Lingvistică al Academiei Române
„Iorgu Iordan ‒ Al. Rosetti”. Are o activitate de cercetare bogată, publicând lucrări la edituri de
prestigiu din țară și din străinătate. În perioada 2007‒2016, a făcut parte din echipa de
monitorizare a calității limbii române din audiovizual (https://www.cna.ro/-Calitatea-limbii-
romane-la-.html).