Limba română. Normă, variație și deviație


Specializare, an: acest curs facultativ poate fi ales de orice student, indiferent de an și specializare
Semestru: I

Obiectivul principal al cursului este să treacă în revistă abaterile morfosintactice, lexico-semantice, de grafie și de pronunțare, dar și inadvertențele stilistice frecvente din varianta jurnalistică a românei actuale, astfel încât studenții să-și însușească norma academică și să conștientizeze ce înseamnă exprimare naturală, nuanțată, elegantă și clară în limba nativă. În afară de tratarea sistematică a problemelor punctuale din domeniile menționate, printre conținuturile cursului se află și prezentarea surselor normative recomandate și utilizarea lor corectă. Se va insista, de asemenea, asupra unor aspecte precum: corectitudinea politică la nivel lingvistic, calcul după engleză, clișeul lingvistic și exprimările prețioase.

Cursul propus este orientat practic: expunerile vor conține multe exemple, iar studenții vor primi teme aplicative. Pe parcursul întâlnirilor, în curs vor interveni câțiva invitați cu activitate relevantă atât în elaborarea normei, cât și în promovarea ei în spațiul public. Cursul se va desfășura online, platforma folosită fiind Google Meet. Evaluarea va consta în examinare finală scrisă (70%), cu posibilitatea folosirii bibliografiei de referință, și evaluare pe tot parcursul semestrului (20%).

Carmen Mîrzea Vasile este lector la Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere
(Universitatea din București) și cercetător la Institutul de Lingvistică al Academiei Române
„Iorgu Iordan ‒ Alexandru Rosetti”. Are o activitate de cercetare bogată, publicând lucrări la edituri de
prestigiu din țară și din străinătate. În perioada 2007‒2016, a făcut parte din echipa de
monitorizare a calității limbii române din audiovizual (https://www.cna.ro/-Calitatea-limbii-
romane-la-.html), iar din aprilie 2023 este membru în Comisia pentru cultivarea limbii române de la Academia Română.