Calendar de activități – semestrul I

Data-limită pentru depunerea cererii, luni, 31 octombrie 2022, secretariat – Dana Mendolicchio

Analiza cererilor studenților și aprobarea / respingerea acestora de către Comisia de Voluntariat la nivel de Facultate – 1-7 noiembrie 2022
Publicarea rezultatelor – 7 noiembrie 2022
Perioada de contestații – 8-9 noiembrie 2022
Desfășurarea stagiului de voluntariat: octombrie 2022-ianuarie 2023

Depunerea dosarului de recunoaștere a activității de voluntariat: 10 februarie 2023, secretariat – Dana Mendolicchio