Lansare selecție mobilități de studiu Erasmus+ 2022-2023, semestrul I

Selecție pentru mobilități de studii ERASMUS, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București pentru anul academic 2022-2023, sem. 1
Selecția la nivel de facultate pentru mobilități studenți (stagii de studiu) ERASMUS+ pentru anul academic 2022-2023, sem. 1 are loc în Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București în perioada 29 martie – 20 aprilie 2022 (a se consulta calendarul de mai jos).

Lista destinațiilor disponibile pentru studenții FJSC poate fi accesată, cu adresa instituțională de tip fjsc.ro, la ACEST LINK.

Lista locurile finanțate alocate FJSC poate fi accesată, cu adresa instituțională de tip fjsc.ro, la ACEST LINK. Pentru anul academic 2022-2023, FJSC are alocate 9 locuri în rețeaua Erasmus+ și 5 locuri în regim de dublă diplomă în cadrul masteratului francofon.

Criterii generale (minimale) de selecție:

● Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 1, anul 2 /
● Calitate de masterand UB (cursuri zi) la momentul selecției: masteranzi din anul 1 /
● Calitate de doctorand al UB (la cursuri zi) la momentul selecției: doctoranzi din anul 1 și 2;
● Promovarea unui test de limbă straină / dovada de cunoștințe lingvistice într-o limbă străină;
● Prezentarea unei scrisori de intenție / de motivație, într-o limbă străină;
● Prezentarea unui Curriculum Vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină);
● Prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul.

*Criteriu suplimentar: studentul să cunoască la momentul interviului limba străină în care va studia în cadrul mobilității (la nivelul cerut de universitatea gazdă).

Precizări privind efectuarea mobilității:

Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.

Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea să se înscrie la runda de selecție pentru mobilități Erasmus+ derulate în semestrul al doilea 2022-2023 (care se va organiza în luna octombrie 2022).

Candidații declarați admiși la selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS 2022-2023 (sem. 1) se pot înscrie la această rundă selecție derulată în facultate. În cazul în care sunt admiși și la selecția din facultate, vor trebui să opteze pentru efectuarea mobilității Erasmus+ numai într-o singură universitate gazdă (pe durata semestrului întâi 2022-2023).

Precizări privind finanțarea ERASMUS:

● Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul primul semestru al anului academic 2022-2023.

● Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).

● În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.

● Grantul Erasmus nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.

● Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național de către ANPCDEFP pentru a.a. 2022-2023 (sem. 1), este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia520 €/lună
Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia470 €/lună
*luna este calculată la 30 de zile

Calendarul concursului de selecție

29.03-12.04.2022 – depunerea online a dosarului de candidatură (vezi mai jos detalii)
13-14.04.2022 – anunțarea programării interviurilor și primirea pe e-mail a linkului de conectare
15.04.2022 – desfășurarea online a interviurilor
16.04.2022 – anunțarea rezultatelor
18.04.2022 – depunerea contestațiilor
20.04.2022 – publicarea rezultatelor finale

Dosarul de candidatură

Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse online până marți, 12.04.2022, ora 18:00, folosind ACEST FORMULAR:

● Carte de identitate (CI),
● Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină de circulație internațională,
● Scrisoare de intenție/motivație într-o limbă străină de circulație internațională,
● Plan al programului de studiu (câte 1 plan pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul – fiecare student poate face trei opțiuni),
● Certificat/atestat/diplomă de limbă străină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină,
● (opțional) Diplome și atestate profesionale obținute de candidat, relevante pentru stagiul Erasmus.

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel:

Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină) care au punctaj între 1 și 10 (10 = maxim), punctajul reprezentând fie nota obținută la testul de limbă străină, fie nota obținută obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar. În cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă după cum urmează: nivel C2 – 10 puncte, Nivel C1 – 9 puncte, Nivel B2 – 7 puncte, Nivel B1 – 5 puncte.

Nota 2 (10% din punctajul total): media anilor de studiu, care are un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim), punctaj reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul I din anul academic 2021-2022.

Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus (CV tip Europass, plan al programului de studiu propus pentru stagiul Erasmus, diplomele și atestatele profesionale obținute de candidat relevante pentru stagiul Erasmus), având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).

Nota 4 (40% din punctajul total): motivația candidatului pentru efectuarea mobilității Erasmus (reliefarea obiectivelor principale ale mobilității Erasmus+, cunoașterea oportunităților oferite de aceasta) și adaptabilitatea candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la realitatea economică și financiară din țara gazdă, având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).

Criteriile de departajare sunt, în ordine:

  1. punctajul obținut la interviu,
  2. punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice,
  3. punctajul obținut pentru situația școlară.

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.
Mai multe informații despre procesul de selecție pentru mobilități puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate, lect. dr. Anca Anton, la adresa anca.anton@fjsc.ro. De asemenea, studenții FJSC interesați de mobilitățile Erasmus+ sunt invitați să se înscrie pe grupul de Facebook inițiat special pentru a facilita accesul la informații și răspunsuri: https://www.facebook.com/groups/erasmus.fjsc.ub