Call for paper May, 20-22, 2022

International Conference

Networked communication in the (post-)global era:

Information and knowledge in the digital world

Virtual and in-person sessions

May, 20-22, 2022

Bucharest, Romania

Lumea conectată digital – numită și networked society – se confruntă cu provocări, limitări și dileme în comunicarea publică (post-)globală. Tehnologiile digitale produc mutații aparent ireversibile în practicile de informare publică, de la tendința de a integra jurnalismul, relațiile publice și publicitatea, la nivel de conținut, până la pericolele dezinformării și manipulării. Deși mijloacele și formatele de comunicare converg, publicurile sunt tot mai fragmentate contribuind la o receptare postglobală.

Tematici și secțiuni

Conferința își propune să găzduiască lucrări care analizează jurnalismul, relațiile publice și
publicitatea din perspectiva fenomenelor informării și cunoașterii în societatea interconectată.
Lucrările se vor înscrie în câmpul științelor comunicării, însă se pot propune abordări și teme
interdisciplinare, care să se integreze în următoarele secțiuni:

Secțiunea 1. Networked news: informare & dezinformare în condiţii de criză (globală, sanitară,
politică, de încredere etc.)
● Rolul jurnalismului digital şi social media în (re)configurarea ştirilor
● Practici în jurnalism în pandemie şi post-COVID-19
● Gamification în jurnalismul digital
● Media digitală şi fake news
● Vulnerabilizarea audiențelor în contextul crizelor majore – impactul genului, clasei
sociale, vârstei și a altor categorii identitare
● Marketing vs. conţinut editorial în jurnalismul digital
● Baze de date şi informarea jurnalistică
● Dileme etice legate de informare și libertatea de exprimare
● Controverse legate de utilizarea datelor online și reglementarea actorilor digitali


Secțiunea 2. Relațiile publice în networked era
● Comunicarea organizațională – provocări în era digitală
● Rolul experților și al social media influencers în comunicarea publică
● Comunicarea de criză în contextul COVID-19
● Comunicarea medicală. Impactul campaniilor de vaccinare și de informare medicală
● Comunicarea pentru protejarea mediului înconjurător

Secțiunea 3. Publicitatea: networked opportunities
● Rolul comunităților virtuale în relația brand-consumator
● Media tradițională vs. social media în publicitate în context pandemic
● Trenduri în publicitatea contemporană: de la social commerce la artificial intelligence
● Creativitatea conținutului digital în publicitatea contemporană
● Hibridizarea muncii în industriile comunicării

Secțiunea 4. Comunicarea politică, populism, naționalism în networked communities
● Rețele sociale și forme de comunicare politică
● Comunicare politică și media – o legătură indestructibilă?
● Comunicarea digitală și reconfigurarea populismului și naționalismului
● Dezinformare și fake news în comunicarea politică
● Strategii de propagandă data-driven
● Activism și mișcări politice


Secțiunea 5. Educație media în networked society
● Dimensiuni pedagogice ale predării jurnalismului în societatea contemporană.
● Experiențe de învățare în societatea interconectată
● Metode de predare în comunitățile online
● Combaterea fake news în comunicarea publică
● Evaluare și tehnologii inovatoare în predarea jurnalismului și a comunicării
● Creare de conținut și de materiale de predare pentru disciplinele de media și comunicare


Informații practice
Rezumatul va avea între 300-500 de cuvinte și va cuprinde, pe lângă informații despre autor(i),
motivația alegerii temei, întrebările de cercetare, abordarea sau metodologia, rezultate
preconizate/obținute, inclusiv referințe (șablon atașat în continuarea apelului).
Comunicările pot fi în limba română sau în limba engleză. Timpul alocat unei comunicări este
de 15-20 minute, iar aceasta se va desfășura online sau față-în-față (în funcție de opțiunea
exprimată de autor la înscriere).
Termenul-limită de trimitere a rezumatului este 15 aprilie 2022, la adresa: conference@fjsc.ro
Nu se percep taxe de participare la conferință.
Lucrările selectate vor fi publicate într-un volum de proceedings și în reviste de specialitate
(Facta Universitatis Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History; Media Studies
and Applied Ethics; Styles of Communication).
Pentru informații suplimentare puteți contacta organizatorii la adresa: conference@administrator


Consiliul științific

Prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Georgeta Drulă, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Camelia Cmeciu, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Mădălina Moraru, Universitatea din București
Prof. univ. dr. hab. Georgeta Stepanov, Universitatea de Stat din Moldova
Zoran Jevtović, PhD, full professor, Universitatea din Niš
Nataša Simeunović Bajić, PhD, assistant professor, Universitatea din Niš
Marija Vujović, PhD, assistant professor, Universitatea din Niš
Vyara Angelova, DSc, associate professor, University of Sofia
Orlin Spassov, PhD, associate professor, University of Sofia
Zhana Popova, PhD, associate professor, University of Sofia
Martin Solik, associate professor, University of University of SS Cyril and Methodius in
Trnava, Slovakia
Antonija Čuvalo, Faculty of Political Science, University of Zagreb, Croatia
Martina Topić, Reader, Leeds Business School, Leeds Beckett University, UK

Comitetul de organizare

Conf. univ. dr. Antonio Momoc, Decan FJSC, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Romina Surugiu, Prodecan FJSC, Universitatea din București
Lect. univ. dr. Nicoleta Apostol, Universitatea din București
Lect. univ. dr. Adriana Ștefănel, Universitatea din București
Lect. univ. dr. Alexandra Bardan, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Victoria Bulicanu, Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Mariana Tacu, Universitatea de Stat din Moldova
Lect. univ. dr. Laura Tugarev, Universitatea de Stat din Moldova
Neda Necić, PhD, Junior Researcher, University of Niš
Andrej Blagojević, MA, assistant professor, University of Niš
Ilija Milosavljević, MA, Senior Researcher, University of Niš
Dr. Alexandra Săndulescu Budea, Departamento de Periodismo y Comunicación Corporativa,
Universidad Rey Juan Carlos
Dr. Mara Lixandru, Universitatea din Bucureșt

Sesiunea de comunicări științifice studențești

INFORMARE ȘI CUNOAȘTERE ÎN LUMEA DIGITALĂ

22 mai 2022

Conferința își propune să găzduiască lucrări ale studenților și masteranzilor care analizează jurnalismul, relațiile publice și publicitatea din perspectiva fenomenelor informării și cunoașterii în societatea (post-) globală precum și provocările, limitele și dilemele din comunicare publică generate de schimbările profunde produse de tehnologiile digitale. 

Lucrările se vor înscrie în câmpul științelor comunicării, însă se pot propune abordări și teme interdisciplinare. 

Sunt invitați toţi studenţii şi masteranzii din cadrul  Universității din București cât şi masteranzii din alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate, să participe cu comunicări științifice; sunt acceptate și echipe formate din 2-4 studenți și/sau masteranzi.

Fiecare participant /echipă participantă la manifestare se poate înscrie trimițând până în data de 1.05.2022, pe adresa sesiune_studenteasca@fjsc.ro,  un abstract de 300-500 cuvinte, în care să fie precizate  pe lângă informații despre autor(i) și numele profesorului coordonator, titlul prezentării, motivația alegerii temei, întrebările de cercetare, abordarea sau metodologia, rezultate preconizate/obținute, inclusiv referințe, precum și modalitatea preferată de susținerea a prezentării (offline sau online).

Prezentarea comunicărilor se va efectua în formă de prezentare power point, raport sau poster în următoarele limbi: română, engleză sau franceză.

Anunțul de acceptare a lucrării și programul preliminar al conferinței se vor trimite celor interesați până în data de 15.05.2022.

Call for papers 2022

Program conferință 2022

Program conferință studenți 2022