februarie 2021

Month

CALENDAR 21 OCTOMBRIE – 30 OCTOMBRIE – înscrierea echipelor în competiția PR ARENA 21 OCTOMBRIE – 30 OCTOMBRIE – înscrierea studenților din anul 1 care doresc să participe ca invitați speciali în echipele din competiție 30 OCTOMBRIE – 3 NOIEMBRIE – selecția echipelor 3 NOIEMBRIE – anunțarea echipelor care vor intra în competiția PR ARENA și a studenților din anul 1 selectați ca...
Read More
30 years of higher education in journalism and communication in Eastern Europe after 1989: From conquering the freedom of expression to embracing digital communication 30 de ani de învățământ jurnalistic și de comunicare în fostele țări comuniste din estul Europei: De la cucerirea libertății de exprimare la comunicarea digitală University of Bucharest Faculty of Journalism...
Read More